Niezmiernie miło nam poinformować, że decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, samorząd Miasta i Gminy Chorzele ponownie został nominowany do nagrody specjalnej – Samorząd 15-lecia Polskiego Samorządu, a burmistrz Beata Szczepankowska otrzymała nominację do nagrody specjalnej Burmistrz 15- lecia.
Nagrody przyznawane są w ramach jubileuszowego Ogólnopolskiego Plebiscytu Samorządową Marka Roku.
Jak informuje federacja – nominacje są wynikiem działań władz Gminy, zmierzających do stałego podnoszenia standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz pozycji Gminy w Regionie.
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie w środowisku samorządowym. Pokazuje i krzewi najlepsze wzorce funkcjonowania i rozwoju samorządów.
Wśród nich znalazł się właśnie samorząd Miasta i Gmina Chorzele Burmistrz Beata Szczepankowska, która tę zaszczytną nominację otrzymała również w roku 2019.
Dziś naszym obowiązkiem jest umacnianie pozycji samorządów, które w rzeczywisty sposób mają wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości i gospodarki oraz są bardzo ważnym filarem polskiej demokracji.
W imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych i całej naszej społeczności lokalnej dziękujemy za dostrzeganie intensywnych i skutecznych działań na rzecz Mieszkańców.
194

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność