13 grudnia, wiceburmistrz Aneta Bacławska, reprezentująca Beatę Szczepankowską Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wraz ze Sławomirem Czaplickim – Dyrektorem Wydziału Oświaty i Promocji UMiG Chorzele uczestniczyli w spotkaniu świątecznym w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich zgromadzonych przez Dyrektora Przedszkola – Małgorzatę Andruszkiewicz. Później dzieci z grupy „Żyrafki” zachwyciły wszystkich swoim wspaniałym występem, prezentując swoje artystyczne umiejętności poprzez recytację wierszyków, śpiewanie piosenek i taniec. Na zakończenie części artystycznej wszyscy zebrani wspólnie zatańczyli.

Następnie wiceburmistrz wraz ze Sławomirem Czaplickim, przekazali całej społeczności Przedszkola ciepłe, świąteczno-noworoczne życzenia od burmistrz Beaty Szczepankowskiej.

Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji, nauczycielom, dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie i wkład w stworzenie tak pięknego oraz wzruszającego przedstawienia.

Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy świętować razem! ❤

83

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność