strona główna mapa strony poleć znajomemu kontakt
Czcionka: zmniejsz rozmiar czcionki normalny rozmiar strony powiększ rozmiar czcionki
Kontrast wersja kontrastowa
Logo BIP
.

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego

„Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Chorzele”
Wartość dofinansowania: 23 980,00 zł
Całkowita wartość zadania: 47 970,00 zł
Zadanie pn.: „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Chorzele” w ramach programu pn. ,,Mazowsze dla czystego powietrza” zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Usługa polegała na wynajęciu drona antysmogowego badającego skład dymu z kominów wraz z obsługą, pobór 40 próbek popiołu z palenisk domowych, a także na zbadaniu pobranych próbek popiołu w akredytowanym laboratorium. Kontrole zwróciły uwagę mieszkańców na konieczność przestrzegania zapisów mazowieckiej uchwały antysmogowej.

„Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”

„Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz
z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”

Wartość dofinansowania: 3 418 224,20 zł
Całkowita wartość zadania: 5 568 599,00 zł


Zadanie pn.: „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.  

W dniu 11.03.2022r. roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 25.03.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku 515,34 mb, zakłada budowę m.in. ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, jezdni o szerokości 6 m, chodnika, odwodnienia, zjazdów na posesje, stanowisk postojowych, a także miejsca do składowania śniegu w okresie zimowym. Przebudowa ulicy Rzemieślniczej na odcinku 135,09 mb oraz ulicy Księżycowej na odcinku 130,78 mb zakłada wykonanie m.in. jezdni o szer. 6 m, zjazdów na posesje, odwodnienia, a także budowę chodników.

Oprócz przebudowy ww. ulic, planuje się także budowę bezpłatnego parkingu z kostki betonowej przy ul. Cmentarnej, który zapewni 53 miejsca postojowe do parkowania skośnego dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca do parkowania prostopadłego dla osób niepełnosprawnych.
Przebudowane ulice usprawnią ruch uliczny w północnej części miasta, zapewnią dogodny dojazd mieszkańcom do zabudowy jednorodzinnej, a przede wszystkim znacząco poprawią dojazd do cmentarza parafialnego, który stanowi centralny punkt tej części miasta, szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych, uroczystości państwowo-patriotycznych, a także w okresie Święta Zmarłych i Wszystkich Świętych, kiedy to setki mieszkańców miasta, gminy i gości, odwiedzają groby swoich bliskich przemieszczając się ww. ulicami miasta. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji mieszkańcy zyskają ułatwiony dojazd do powstałych miejsc pracy na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefa Chorzele I. 
„Przebudowa drogi gminnej Raszujka-Olszewka Gmina Chorzele”
Wartość dofinansowania: 863 055,58 zł
Całkowita wartość zadania: 1 438 425,96 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Raszujka-Olszewka Gmina Chorzele” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.  
W dniu 21.07.2021 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 05.08.2021r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.
Odcinek podlegający przebudowie zaczyna się w miejscowości Olszewka, w obrębie skrzyżowania dróg gminnych, a kończy się w miejscowości Raszujka na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3211W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2,20 km.
Została wykonana jedynie miejscowa korekta przebiegu jezdni, wyprofilowane zostały łuki poziome i pionowe. Przebudowano zjazdy i skrzyżowania. W ramach przebudowy jezdni została wykonana bieżąca konserwacja rowów odwadniających. W ramach inwestycji została wykonana jezdnia szerokości 5,00m oraz obustronne pobocze szerokości 0,75m. Wody deszczowe i roztopowe z jezdni przebudowywanej drogi gminnej Raszujka – Olszewka odprowadzane są powierzchniowo za pomocą wyprofilowanych spadków do bezodpływowych rowów. W ramach przebudowy zostały zabezpieczone urządzenia telekomunikacyjne.

Logo z napisem: Mazowsze dla równomiernego rozwoju
 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I”
Wartość dofinansowania: 1 021 048,49 zł
Całkowita wartość zadania: 1 701 747,48 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.  
W dniu 25.09.2020 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 29.09.2020r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Po zrealizowaniu inwestycji mieszkańcy, jak również uczestnicy ruchu zyskali 1,320 km nowo wybudowanej drogi. Długość odcinka podlegającego rozbudowie wynosi 475,70 m. Droga na całym odcinku posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Wykonano jezdnię o szerokości 5,50m o przekroju jezdni drogowym daszkowym z pochyleniem 2%. Przyjęto konstrukcję dla kategorii ruchu KR3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Pobocze obustronne szerokości 0,75m. Po obu stronach drogi poza poboczem wykonano muldę odwadniającą obsianą trawą, szerokość muldy 1,20m, głębokość muldy 0,30m. Po prawej stronie drogi w odległości ~2,20m od krawędzi jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową szerokości 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku projektowanej muldy odwadniającej. Do przyległych nieruchomości wykonano zjazdy. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 844,49 m.  Po przebudowie drogi sposób zagospodarowania terenu zasadniczo nie uległ zmianie. Została wykonana miejscowa korekta przebiegu jezdni, poszerzenie jezdni na całym odcinku do szerokości 5,50m, nowa konstrukcja nawierzchni, wyprofilowane zostały łuki poziome i pionowe. Przebudowa istniejących zjazdów polegała na wykonaniu zgodnej z obowiązującymi przepisami geometrii zjazdów, wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni.

Grafika: Mazowsze dla równomiernego rozwoju.
Obrazek
ikona kalendarz  02.02.2023
Od godz. 19:00 dnia 02.02.2023 do godz. 09:00 dnia 03.02.2023 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5&...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  26.01.2023
Szanowni Państwo,  ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu. Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.01.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, którzy w 2022 roku wymienili lub zainstalowali dodatkowe źródła ciepła o wypełnienie deklaracji dotyczącej tej wymiany lub in...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Uwaga! Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  17.01.2023
Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego.  Organizator: Związek Młodzieży Wiejskiej  Chmielna 6/6,  00-020 Warszawa Termin: 12-18.02.2023 r. Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  13.01.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od  1  lutego  2023  r. do 28 lutego 2023  r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykor...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  10.01.2023
Ostrzeżenie nr 3...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.01.2023
Uwaga!! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego. Apel Wojewody Mazowieckiego  Ulotka - zasady bioasekuracji...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.12.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  02.02.2023
Od godz. 19:00 dnia 02.02.2023 do godz. 09:00 dnia 03.02.2023 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5&...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  26.01.2023
Szanowni Państwo,  ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu. Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.01.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, którzy w 2022 roku wymienili lub zainstalowali dodatkowe źródła ciepła o wypełnienie deklaracji dotyczącej tej wymiany lub in...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Uwaga! Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  17.01.2023
Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego.  Organizator: Związek Młodzieży Wiejskiej  Chmielna 6/6,  00-020 Warszawa Termin: 12-18.02.2023 r. Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  13.01.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od  1  lutego  2023  r. do 28 lutego 2023  r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykor...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  10.01.2023
Ostrzeżenie nr 3...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.01.2023
Uwaga!! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego. Apel Wojewody Mazowieckiego  Ulotka - zasady bioasekuracji...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.12.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.02.2021
Gmina Chorzele ponownie rusza z Programem zajęć sportowo-rekreacyjnych.Wniosek Gminy Chorzele do Ministerstwa Sportu ponownie zakwalifikował się i uzyskał dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu.        ...
więcej >
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
rodzina 500+
100 lecie
bip
informacje dla rolników
wybory
podatki
Zabytki i Dziedzictwo kulturowe
pomoc prawna
portal mapowy
Konsultacje PGNiG dla mieszkanców Miasta i Gminy Chorzele ||| INFORMACJA O KORONAWIRUSIE ||| Zwrot podatku akcyzowego ||| Wywiad z Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. ||| 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.