Jednym z priorytetów nowej kadencji samorządowej jest wzmocnienie potencjału sołtysów i sołtysek pracujących w swoich lokalnych społecznościach. Do tego potrzebne są dwie rzeczy: dobra wola i wiedza. Tę pierwszą mają i sołtysi, i władze gminne. Potrzeba była więc tylko wiedzy w tym zakresie. Aby nadrobić zaległości, zaplanowaliśmy dla pracowników urzędu, a przede wszystkim dla samych sołtysów szkolenie „Jak realizować fundusz sołecki w gminach”. Odzew był bardzo duży – na zajęciach zjawiło się sporo ponad 30 przedstawicieli jednostek: albo samych sołtysów, albo członków rad sołeckich (na 42 funkcjonujące sołectwa). Jest to więc ważny sygnał, że ten temat jest bliski mieszkańcom gminy. Zajęcia poprowadziła Grażyna Jałgos-Dębska, wiceprezeska Związku Sołtysów Polskich, wieloletnia sołtyska wsi Opypy na Mazowszu i doświadczona trenerka z tej tematyki. Przez dobrych kilka godzin prowadziła wykłady, przedstawiała dobre praktyki i uczyła uczestników, jak przeprowadzać procedurę samego uchwalania wniosku. Odpowiadała też na dziesiątki pytań, które rodziły się w trakcie zajęć. W szkoleniu przez cały czas udział brali również pracownicy, dla których priorytetem było ustalenie zasad prowadzenia wniosków – tak, by nie było później problemów z ich rozliczaniem. Grażyna Jałgos-Dębska przypomniała także kilka ważnych zasad dotyczących funduszu:
  1. do 31 lipca urzędy gminne przekazują sołectwo wysokość środków do rozdysponowania w kolejnym roku budżetowym
  2. do 30 września sołectwa muszą zwołać zebrania wiejskie, by uchwalić wnioski z przedsięwzięciami na kolejny rok
  3. do końca grudnia jest czas na ewentualne poprawki we wnioskach, jeśli pojawią się w nich błędy proceduralne.
Teraz więc przed nami czas wyliczeń kwot, a przede wszystkim – czas zastanawiania się, jak najlepiej wykorzystać środki dla każdego sołectwa.  
45

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność