Do połowy czerwca w naszej gminie trwały wybory sołtysów na nową kadencję trwającą w latach 2024–2029. W tym roku wybory wyjątkowo zaktywizowały lokalną społeczność, co pozwoliło osiągać frekwencyjne rekordy. Ostatnim aktem tego procesu było wręczenie zaświadczeń o wyborze.
 
Ponieważ było to pierwsze takie spotkanie sołtysów z władzami samorządowymi, odbyło się w wyjątkowo uroczystej atmosferze. Tym bardziej że była to okazja do podziękowania tym sołtysom, którzy już zakończyli swoją działalność na tym stanowisku.
 
Spotkanie odbyło się 20 czerwca w świetlicy OSP w Rembielinie. Oprócz wszystkich sołtysów obecni byli również ustępujący i nowy przewodniczący Samorządu Mieszkańców Chorzel. W roli gospodyń wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rembielinie, które przygotowały dla wszystkich słodki poczęstunek.
 
Na początku zebrania uroczyście wręczono podziękowania ustępującym sołtysom za ich wieloletnią pracę i zaangażowanie w rozwój swoich lokalnych społeczności. Następnie nowo wybrani sołtysi otrzymali zaświadczenia potwierdzające objęcie stanowiska. Był również czas na kwestie proceduralne, ale też i na dyskusję oraz zgłaszanie uwag dotyczących spraw w konkretnych sołectwach.
 
W zebraniu, oprócz przedstawicieli sołectw, udział wzięli również: burmistrz Eliasz Kostrzewa, zastępca burmistrza Michał Wiśnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Krawczyk oraz Justyna Smolińska – pracownik Urzędu.
 
Kolejne spotkanie z sołtysami już… ☺️ za kilka dni. W czwartek, 27 czerwca, odbędzie się szkolenie dla wszystkich chętnych sołtysów w związku z funduszem sołeckim, który zamierzamy rozwijać od początku kadencji.
Zdjęcie grupowe z nowo wybranymi sołtysami.
Zdjęcie z sołtysami, którzy zakończyli już swoje kadencje.
40

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność