Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Załaczniki:

Komunikat_konsultacje_Programu_współpracy_na_2024 – pobierz plik (499KB, docx)

Projekt programu_współpracy_na_2024 – pobierz plik (576KB, docx)

Formularz_konsultacji_Program_współpracy_2024 – pobierz plik (108KB, docx)

90

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność