Informujemy, że ze względu na dużą liczbę wniosków o utylizację wyrobów zawierających azbest od dzisiaj, czyli od 10 lipca 2024 r., jesteśmy zmuszeni wstrzymać do odwołania nabór tychże wniosków.
Zawieszenie nie oznacza rezygnacji z planu realizacji usuwania eternitu. Chcemy jednak najpierw zrealizować wnioski tych osób, które złożyły deklaracje jeszcze w latach poprzednich.
O wznowieniu przyjmowania wniosków o utylizację wyrobów zawierających azbest przez pozostałych wnioskodawców poinformujemy w kolejnym komunikacie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Jednocześnie wyjaśniamy, że osoby, które samodzielnie ubiegają się o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych – mogą nadal składać wnioski o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Michał Wiśnicki

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

KOMUNIKAT

42

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność