Dane ogólne Gminy

Gmina Chorzele leży na północnym skraju Mazowsza, w powiecie przasnyskim, w województwie mazowieckim. Od północy graniczy z województwem warmińsko -mazurskim.

Miasto i Gmina Chorzele na tle województwa mazowieckiego i powiatu przasnyskiego

Gmina Chorzele sąsiaduje z następującymi gminami:

  • od południa – gmina Krzynowłoga Mała i gmina Jednorożec (powiat przasnyski),
  • od południowego – wschodu – gmina Baranowo (powiat ostrołęcki),
  • od północnego – wschodu – gmina Czarnia (powiat ostrołęcki),
  • od północy – gmina Wielbark (województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat szczycieński),
  • od północnego – zachodu gmina Janowo (województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat nidzicki),
  • od zachodu – gmina Dzierzgowo (powiat mławski).

Gmina charakteryzuje się dogodnym położeniem komunikacyjnym. Droga krajowa nr 57, jest najkrótszą drogą prowadzącą z Warszawy na Mazury, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na rozwój gminy i pozyskanie nowych inwestorów oraz mieszkańców. Ponadto przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 616 oraz nr 614. Pierwsza z nich łączy Chorzele z Gruduskiem i Ciechanowem. Droga nr 614 łączy natomiast siedzibę władz gminy z Myszyńcem oraz zapewnia dogodny szlak komunikacyjny łączący Polskę z Litwą.

Gmina Chorzele na tle innych gmin

Administracyjnie gmina podzielona jest na miasto Chorzele i 42 sołectwa, obejmujących 65 miejscowości oraz miasto Chorzele. Gminę Chorzele według stanu na dzień 31.12.2022 r. zamieszkuje 9951 mieszkańców. Powierzchnia gminy to około 371,53 km2, co czyni gminę jako jedną z większych gmin w Polsce. Gmina Chorzele zadziwia geograficzną różnorodnością – są tu i tereny górzyste i nizinne, piaszczyste wzniesienia i rzeczne doliny, pełne rzadkich gatunków ptaków. Malowniczy krajobraz, lesistość i świeże powietrze daje wiele możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku.

 

 

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność