5 lipca mieliśmy przyjemność gościć w naszym Urzędzie przedstawicieli Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) – Barbarę Bielak, Agnieszkę Salwę i Jarosława Rutkowskiego. Spotkanie dotyczyło projektu „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu”. Podczas rozmowy przedstawiciele MCPS omówili i rzeczowo wyjaśnili główne założenia projektu, który ma na celu wsparcie naszej gminy w rozwoju usług społecznych. Poruszone zostały m.in. kwestie: 1. Diagnozy potencjału – czyli pomocy w przeprowadzeniu kompleksowej analizy potencjału gminy, co pozwoli na lepsze określenie priorytetów działania. 2. Tworzenia strategii i planów – wspólne opracowanie strategii i planów działania po przeprowadzonej diagnozie. 3. Rozwoju kompetencji i kwalifikacji – szkoleń i warsztatów dla pracowników samorządu, pomocy społecznej, wolontariuszy i NGO. 4. Doradztwa merytorycznego – czyli szerokiego wsparcia ekspertów MCPS w zakresie realizacji usług społecznych. 5. Finansowania usług – możliwości sfinansowania wybranych usług na podstawie przeprowadzonej diagnozy. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele urzędu na czele z burmistrzem Eliaszem Kostrzewą, zastępcą Michałem Wiśnickim, dyrektor OPS Bogną Rasińską. Razem wypracowano pierwsze kroki do nadania sprawom społecznym w gminie Chorzele nowego wymiaru. Dziękujemy też przedstawicielom MCPS za cenne informacje oraz zaangażowanie w realizację projektu. Mamy nadzieję na długoterminową współpracę i podpisanie porozumienia, które formalnie zainicjuje wspólne działania na rzecz rozwoju usług społecznych w naszej gminie.
Troje ludzi siedzi przy stole, trzymają w ręku tabliczkę.
16

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność