Szanowni Mieszkańcy!💬
 
Zapraszamy do udziału w diagnozie społecznej, która pozwoli nam stworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy – czyli miejsce skutecznie wspierające osoby z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) to miejsce oferujące wsparcie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę, różnorodne formy terapii, edukacji i rekreacji, które pomagają w integracji społecznej i wzmacnianiu samodzielności uczestników. Ośrodki te odgrywają kluczową rolę w systemie opieki społecznej, oferują bowiem kompleksową pomoc i wsparcie dla osób potrzebujących.
 
Z pierwszych rozmów z mieszkańcami wynika, że tego typu usługi są bardzo oczekiwane. Potrzebujemy jednak konkretnych danych, ilu mieszkańców naszej gminy mogłoby znaleźć miejsce w takim ŚDS. Jest to kluczowa kwestia przed dalszą fazą planowania i uruchamiania ŚDS.
 
Temu właśnie będzie służyć diagnoza. Dzięki temu gmina będzie mogła lepiej zrozumieć, jakiego typu potrzeby są na pierwszym miejscu i wymagają naszej interwencji. Zrozumiemy też, jakie kwestie wymagają szczególnej uwagi podczas organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
Dlatego prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wszystkie osoby zainteresowane – w tym przede wszystkim rodziny osób z dysfunkcjami. Diagnoza będzie polegać na rozmowie z pracownikami OPS i ankiecie wskazującej na konkretne problemy wymagające rozwiązania. O wsparcie prosimy także osoby funkcyjne – radnych, sołtysów, prezesów OSP czy kół gospodyń wiejskich. Czasem zdarza się, że osoby potrzebujące takiej pomocy wstydzą się o nią prosić. Wówczas my sami możemy skontaktować się z rodziną, która będzie tego potrzebować.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy jest wyrazem troski o osoby, które w jakiejś mierze borykają się z dysfunkcjami nie ze swojej winy. Czynimy w tej sprawie pierwszy krok.
35

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność