Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

  • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
  • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie hhtps://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp.

W związku z niewielką świadomością beneficjentów o możliwości skorzystania z tego programu, prosimy w ramach działalności sołectw, o pomoc w szerzeniu informacji o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego, jak również od 1 stycznia 2024 roku do bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym użytkowanych w typie mięsno0opasowym, mleczno-opasowym lub opasowym.

Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu “Dobrostan zwierząt” dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP. Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać płatność o 1% z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach tegorocznych wniosków.

Korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach ekoschematu Dobrostan opasów z praktykami: Utrzymywanie zwierząt w systemie QMP, ściółka, zwiększenie powierzchni 50% wybiegi pozwala uzyskać nawet 700PLN/sztuki (!). W ubiegłym roku rolnicy wykorzystywali z dobrostanu opasów tylko w 17%. Potrzebne lepsze dotarcie do nich z korzyścią dla nich. 

Szczegółowe informacje dostępne na: http://qmpsystem.eu/

Podstawowe kryteria jakie należy spełnić aby dołączyć do programu:

Katalog ras bydła dopuszczonych do certyfikacji w Systemie QMP:

  • bydło ras mięsnych 

(LM) Limousine

(CH) Charolaise

(AN), (AR) Angus

(HH) Hereford 

(SL) Salers

(SM) Simental

(GA) Galloway

(HI) Highland

(BB) Belgijska biało-błękitna

(WA) Wagyu

(BD) blond d’Aquitaine

(MM) mieszańców ras mięsnych, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych.

  • bydło ras mlecznych

(HO) holsztyńsko fryzyjska

(RW) polska holsztyńsko fryzyjska odmiana czerwono-biała

(RE) europejskie bydło czerwone (pozostałe odmiany rasy)

(ZR) polska czarno-biała

(ZB) polska czerwono-biała

(MS) mieszańców ww. ras

  • bydło w typie użytkowym kombinowanym 

(RP) polska czerwona

(MO) montbeliarde

(BG) bydło białogrzbiete

(SM) simental

(MS) mieszańców ww. ras, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mlecznych.

 

22

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność