W dniu 16 listopada, Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała dwie umowy z nauczycielami, Panią Agnieszką Antosiak – nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach i Panią Dorotą Grabowską – nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego. W ramach umów dofinansowane zostaną studia podyplomowe na kierunku wychowanie do życia w rodzinie.
W podpisaniu umowy uczestniczyła również Alicja Walewacz pracownik ds. administracji oświatowej.

Podpisanie umów

104

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność