Kodeks Etyki

W trosce o jakość obsługi obywatela w dniu 12 maja 2023 roku został zaktualizowany i wdrożony w życie Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Kodeks etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz zwiększa wsparcie pracowników w realizowaniu tych standardów.

Poszanowanie wartości etycznych i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej oraz właściwych relacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach  ze społecznością lokalną.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność