Od kilku tygodni, wspólnie z naszymi mieszkańcami, realizujemy zadanie pn. „Nasadzenia zieleni na terenie miasta i gminy Chorzele”. Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego pozyskaliśmy mnóstwo roślin, które teraz mogą cieszyć oczy mieszkańców w różnych częściach gminy.
W ramach zadania zakupiliśmy krzewy i byliny, m.in. różne gatunki jałowców, berberysy, hortensje, tuje, sadzonki lawendy, bluszcze, tawuły japońskie czy derenie – w sumie ok. 2000 sztuk roślin. Ogrom pracy społecznej – w końcu posadzić tyle sadzonek to nie byle jaka sztuka.
Ale daliśmy radę! Dzięki pomocy sołtysów, przedstawicieli KGW, dyrektorów szkół i przedszkola, biblioteki miejskiej czy jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz mieszkańców rośliny zostały nasadzone. Dzisiaj można je spotkać na skwerach i placach wiejskich, przy świetlicach, remizach oraz szkołach.
Znajdziemy je w następujących miejscowościach:
 • Przysowy,
 • Sołectwo Duczymin – Gmina Chorzele
 • Rembielin,
 • Sołectwo Rycice
 • Mącice,
 • Zaręby,
 • Nowa Wieś Zarębska,
 • Rawki,
 • Krukowo,
 • Nowa Wieś k. Duczymina,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Raszujka
 • Poścień Wieś,
 • Rzodkiewnica,
 • Sołectwo Łaz
 • Pruskołęka;
część z nich cieszy oko wokół terenów szkolnych:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
 •  Przedszkole Samorządowe w Chorzelach
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej inicjatywie. Choć to może oklepane powiedzenie – ale razem faktycznie możemy zrobić więcej. Ruch społeczny w konkretnych miejscowościach był niezwykły. Widok mieszkańców, którzy obsadzali miejsca przy świetlicach wiejskich, wzdłuż chodników w danych miejscowościach, tworzących skwerki w miejscach publicznych jest absolutnie bezcenny. Brawo Wy!!!
Nowe rośliny nie tylko wzbogacą estetykę naszych przestrzeni publicznych, ale również przyczynią się do poprawy jakości powietrza, zwiększenia bioróżnorodności, regulacji mikroklimatu czy zatrzymania wody deszczowej w glebie.
—————————
Gmina pozyskała na ten cel 139 776,00 zł z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024
28

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność