Starosta Przasnyski uprzejmie informuje, że na terenie powiatu przasnyskiego w 2024 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, będą funkcjonowały 2 punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnej mediacji, w tym l punkt w którym świadczone będzie również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Lokalizacje punktów:

Punkt nr 1 – Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Punkt zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,

Pokój nr 012 (parter)

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej z Olsztyna wybrane w otwartym konkursie ofert.

Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 12.00 (w poniedziałki jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a od wtorku do piątku nieodpłatna pomoc prawna).

Punkt nr 2 – Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji Punkt zlokalizowany w budynku Gminy Jednorożec

ul. Plac Św. Floriana 1 06-323 Jednorożec oraz

w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,

Pokój nr 012 (parter)

Punkt prowadzony przez:

  • radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie;
  • adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach:

poniedziałek, czwartek, piątek — w godz. od 9.00 do 13.00 (JEDNOROŻEC),

wtorek, środa — w godz. od 12.00 do 16.00 (PRZASNYSZ).

99

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność