WYKAZ SZKÓŁ / PRZEDSZKOLI / ŻŁOBKÓW

Na terenie Gminy Chorzele funkcjonuje sześć publicznych szkół podstawowych, jedno publiczne przedszkole, jedno przedszkole niepubliczne i zespół, w skład którego wchodzą żłobek i klub dziecięcy.

Publiczne szkoły podstawowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
ul. Szkolna 4b , 06-330 Chorzele,
tel. (029) 75 15 715
e-mail: sekretariat@sp2chorzele.pl.pl
Dyrektor szkoły – Pani Hanna Wilga

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej,
Krzynowłoga Wielka 18,
tel. (029) 75 16 990
e-mail: sekretariat@pspkrzywlk.pl
Dyrektor szkoły – Pani Henryka Tomaszewska

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
Duczymin 15
tel. (029) 59 73 217
e-mail: sekretariat@spduczymin.pl
Dyrektor szkoły – Pani Izabela Ewa Strzelecka

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach
Zaręby 41
tel. (029) 75 36 328,
e-mail: sekretariat@pspzareby.pl
Dyrektor szkoły – Pani Krystyna Maluchnik

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi 47,
Poścień Wieś 47
tel. (029) 75 18 526
e-mail: podstawowa47@podstawowa47.pl
Dyrektor szkoły – Pani Grażyna Tymińska

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie
Krukowo 87
tel. ( 029) 75 16 225
e-mail: sekretariat@spkrukowo.pl
Dyrektor szkoły – Pani Anna Gwiazda

Przedszkola publiczne:

Przedszkole Samorządowe w Chorzelach,
ul. Wesoła 1,
tel. ( 029) 75 15
e-mail: sekretariat@pschorzele.pl
Dyrektor przedszkola – Pani Małgorzata Andruszkiewicz

Przedszkola niepubliczne:

Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”
ul. Brzozowa 1
tel. 517538433
e-mail: calineczka.chorzele@wp.pl

Żłobki i kluby dziecięce:

Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele
ul. Wesoła 1
w skład którego wchodzą:
Żłobek Miejski w Chorzelach, tel. 535 875 772
Klub dziecięcy w Chorzelach, tel. 535 876 154,
e-mail: zlobek@zespolchorzele.pl

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność