Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Chorzele:

  1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju Nowym
  2. Koło Gospodyń Wiejskich “Krukowianki” w Krukowie
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Przysowych
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeskach Kołakach
  5. Koło Gospodyń Wiejskich w Duczyminie
  6. Koło Gospodyń Wiejskich w Rembielinie
  7. Koło Gospodyń Wiejskich “Żurawinki” w Łazie

W związku z bieżącym aktualizowaniem informacji o organizacjach działających na terenie Gminy Chorzele prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i zmian elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność