Mobilny Urzędnik

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach uzyskał certyfikat „ Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności i usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Usługa ma na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych w załatwianiu spraw urzędowych.

Z usługi mogą skorzystać osoby które:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu, umiarkowanym lub w lekkim stopniu,
 • posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • są w wieku 65+,
 • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
 • są osobami zależnymi 15+,
 • są opiekunami faktycznych osób zależnych,
 • są opiekunami z pieczy zastępczej.

Warunek

Warunkiem bezpośredniej pomocy i wsparcia jest brak możliwości osobistego stawiennictwa w Urzędzie, a także o ile charakter sprawy na to zezwala – brak możliwości wsparcia i pomocy osób najbliższych oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Podczas wizyty możesz złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości,
 • informację o gruntach,
 • informację o lasach,
 • informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeśli chcesz się umówić na wizytę to:

zadzwoń 297516540 w godzinach od 7.30- 15.30
lub wyślij e-mail ze zgłoszeniem na adres: sekretariat@chorzele.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • temat sprawy,
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu.

Podczas rozmowy telefonicznej zostaniesz poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych, a podczas wizyty powinieneś podpisać Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usługi „Mobilny Urzędnik” oraz oświadczenie o:
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby skorzystania z usługi „Mobilny Urzędnik”,
zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
upoważnieniu do skorzystania z bezpłatnej usługi „Mobilny Urzędnik” na podstawie §3 Regulaminu pracy „Mobilnego Urzędnika” w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

Termin wizyt

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe. Udzielimy wszelkich wyjaśnień oraz ustalimy termin wizyty. Wizyty odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00.

Jeśli nie możesz się spotkać

Poinformuj nas o tym dzień wcześniej. Przełożymy wizytę na inny termin. Kiedy Mobilny Urzędnik będzie musiał przełożyć wizytę, poinformuje Cię o tym. Nie później niż na 2 godziny przed wizytą.

Usługa „Mobilny Urzędnik” jest bezpłatna.

Regulamin„ Mobilny Urzędnik” do pobrania poniżej:

Regulamin Mobilny Urzednik – pobierz plik (docx, 33 KB)

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność