Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 19 KB)

Wydanie poświadczenia potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 17 KB)

Zezwolenia na usunięcie drzew – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 18 KB)

ODBIÓR FOLII ORAZ PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Procedura dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieliOpis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 23 KB)

Procedura dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 24 KB)

Nagroda Burmistrza dla nauczycieli procedura – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 22 KB)

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytów – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 21 KB)

Wpis do rejestru Ewidencji szkól i placówek niepublicznych – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 26 KB)

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 31 KB)

Stypendium Burmistrza – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 23 KB)

Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 20 KB)

SPRZEDAŻ ALKOHOLU

ULGA INWESTYCYJNA:

 

ULGA KUPNA GRUNTU:

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU:

 

ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA:

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność