Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 19 KB)

Wydanie poświadczenia potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 17 KB)

Zezwolenia na usunięcie drzew – Opis załatwienia sprawy – pobierz plik (docx, 18 KB)

ODBIÓR FOLII ORAZ PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ULGA INWESTYCYJNA:

 

ULGA KUPNA GRUNTU:

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU:

 

ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA:

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność