Rzecznik ekonomii społecznej i regionalnej

Sławomir Czaplicki

Telefon: (29) 751 65 40

adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

zakres działań:

Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej może na terenie swojej gminy:

  • informować o ekonomii społecznej;
  • współpracować w tym zakresie z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej;
  • edukować co to jest ekonomia społeczna i solidarna;
  • tworzyć i aktualizować informacje dotyczące ekonomii społecznej na stronie internetowej gminy;
  • brać udział w opracowaniu lokalnych/mazowieckich planów rozwoju ekonomii społecznej;
  • uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną;
  • współpracować z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, szkołami, przedstawicielami lokalnej społeczności

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność