Wieloosobowe Stanowisko do spraw Obywatelskich

Koordynator Wieloosobowego Stanowiska do spraw Obywatelskich

Anna ParasStanowisko pracy do spraw ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

Magdalena Grabowska


Stanowisko pracy do spraw organizacyjno-technicznych

Justyna Bajer-Burnos


Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych i spraw obywatelskich

Sylwia Drężek


Stanowisko pracy do spraw wojskowych i ochrony przeciwpożarowej

Regina Roman

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność