Petycje

l.p. Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

  1. W sprawie stanu dróg na następujących ulicach: Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I Starego, Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Zygmunta III Wazy oraz Jana III Sobieskiego Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
  2. W sprawie umieszczenia ikonografiki dot. postępowania z odpadami ze styropianu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
  3. W sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca Gminy Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
  4. W sprawie zmiany trasy autobusu, tj. ustanowienie przystanku we wskazanym w piśmie miejscu. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.
  5. W sprawie udostępniania/ zakupu urządzeń filtrujących i innych związanych z dekontaminacją w miejscach użyteczności publicznej. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.

podpisano z up. Burmistrza

/-/Aneta Bacławska Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

l.p.Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

  1. W sprawie zaistnienia Stanu Kryzysowego. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją. 
  2. W sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.  Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Miejskiej w Chorzelach rozpoznając petycję zwróciła się do organu prowadzącego, z prośbą o skierowanie do Dyrektorów wszystkich Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele prośby o opinię w sprawie zainteresowania  powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy oraz jej funkcjonowaniem i przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej. W odpowiedzi na pismo Komisja otrzymała informację, iż przeprowadzone konsultacje wykazały brak zainteresowania powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy.
  3. W sprawie uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.            

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach Michał Wiśnicki 

Petycja– pobierz plik (pdf, 205 KB)

Odpowiedź na petycję – pobierz plik (docx, 17 KB).

Petycja – pobierz plik (pdf, 1MB)

Odpowiedź – pobierz plik (pdf, 15KB)

Petycja – pobierz plik (pdf, 254KB)

Odpowiedź – pobierz plik (pdf, 90 KB) 

Petycja – ul.Nowa – pobierz plik (pdf, 145KB)

Petycje z poprzednich lat znajdują się tutaj

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność