Petycje

Petycja – pobierz plik (pdf, 558 KB)Stanowisko Komisji – pobierz plik (pdf, 336 KB)
Petycja – pobierz plik (pdf, 226 KB)Odpowiedź na petycję – pobierz plik (docx, 17 KB)
l.p.Przedmiot petycjiSposób załatwienia petycji1.W sprawie stanu dróg na następujących ulicach: Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I Starego, Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Zygmunta III Wazy oraz Jana III SobieskiegoWnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.2.W sprawie umieszczenia ikonografiki dot. postępowania z odpadami ze styropianu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.3.W sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca GminyWnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.4.W sprawie zmiany trasy autobusu, tj. ustanowienie przystanku we wskazanym w piśmie miejscu.Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.5.W sprawie udostępniania/ zakupu urządzeń filtrujących i innych związanych z dekontaminacją w miejscach użyteczności publicznej.Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.podpisano z up. Burmistrza/-/Aneta Bacławska Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
l.p.Przedmiot petycjiSposób załatwienia petycji1.w sprawie zaistnienia Stanu Kryzysowego.     Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.  Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.  2.W sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie.  Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Miejskiej w Chorzelach rozpoznając petycję zwróciła się do organu prowadzącego, z prośbą o skierowanie do Dyrektorów wszystkich Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele prośby o opinię w sprawie zainteresowania  powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy oraz jej funkcjonowaniem i przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej.W odpowiedzi na pismo Komisja otrzymała informację, iż przeprowadzone konsultacje wykazały brak zainteresowania powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy.3.W sprawie uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji MarcowejWnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Miejskiej w sprawie objętej petycją.                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                           w Chorzelach                                                                                                                           Michał Wiśnicki 
Petycje z poprzednich lat znajdują się tutaj

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność