TURYSTYKA I ZABYTKI

Chorzele informator – do pobrania (pdf, 1MB)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Na terenie Gminy znajdują się zarówno rozległe równiny, jak też wysokie wzniesienia, m.in. Góra Dębowa o wy­sokości 236 m.n.p.m. Mocną stroną Gminy jest środowisko przyrodnicze, o które wła­dze Gminy dbają w sposób szczególny. Ponadprzeciętne walory fauny i flory oraz sto­pień zachowania lasów świerkowo-sosnowych zadecydowały, że teren jest zaliczany do Obszarów Specjalnej Ochrony. Czystość wód i powietrza, przepiękne ścieżki leśne, rowerowe, to idealne miejsce na piesze wędrówki, turystykę rowerową, przejażdżki konne, kuligi, grzybobrania, wędkarstwo. Są to tereny nieodkryte przez rzesze tury­stów. Dobrze będą czuli się tu wędkarze, grzybiarze, miłośnicy ciszy, spokoju, sportu.

Szlaki turystyczne:

Trasy rowerowe: Główny szlak turystyczny, pieszo – rowerowy, to „Trakt Królew­ski” przebiegający z Chorzel do Przasnysza. Nadleśnictwo Przasnysz przygotowało dla turystów 2 trasy rowerowe po „Górach Dębowych”. Prowadzą one przez środek tych wzniesień, a rozpoczynają się przy miejscu postoju w leśnictwie Stara Wieś. Przy kapliczce św. Franciszka – patrona leśników i ekologów, trasa rozdziela się na 2 ścieżki: 6 km – zielona i 9,5 km – niebieska. Trasy oferują strome podjazdy, miejsca do odpoczynku, tablice informacyjno-edukacyjne oraz miejsca widokowe.

  • Trasa I (pomarańczowa): Chorzele – Przątalina – Dąbrówka Ostrowska – Wasiły Zygny – Nowa Wieś – Chorzele (ok. 22 km); 
  • Trasa II (czerwona): Chorzele – Ba­gienice – Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Czarzaste Wielkie – Łazy – Dąbrowa – Krzynowłoga Wielka – Czaplice Wielkie – Rycice – Rembielin – Chorzele (ok. 28 km); 
  • Trasa III (żółta): Chorzele – Duczymin – Chorzele (ok. 16 km); 
  • Trasa IV (zie­lona): Chorzele – Nowa Wieś – Jedlinka – Zdziwój Stary – Jarzynny Kierz – Góry Dębowe – Stara Wieś – Bugzy – Chorzele (ok. 45 km); 
  • Trasa V (niebieska): Chorzele – Chorzele Stacja PKP – Sosnówek – Łaz – Zaręby – Krukowo – Poścień Wieś – Pru­skołęka – Raszujka – Budki (ok. 35 km); 
  • Trasa VI (cytrynowa): Chorzele – Opaleniec – Mącice – Ścięciel – Mącice – Zaręby – Chorzele (ok. 30 km).

Trasa dydaktyczna: Aby uchronić od zapomnienia to, co pozostało najcenniejszego i wyjątkowego w Chorzelach Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chorzel we współpracy z Urzę­dem Miasta i Gminy wytyczyło trasy historyczno-turystyczne po mieście Chorzele. Najciekawsze fragmenty Chorzel zostały ujęte w 3 szlaki związane z historią i kulturą tego miasta. Każda trasa oznaczona jest tablicami informacyjnymi.

  • Trasa zielona – biegnąca w centrum miasta, przedstawia pozostałości po mniejszościach narodowych żyjących niegdyś w Chorzelach i historie zabytków sa­kralnych miasta.
  • Trasa czerwona – prezentuje walory dawnej architektury miasta i wiedzie do zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego.
  • Trasa niebieska – przedstawia niegdyś najważniejsze ulice Chorzel, obiekty o znaczeniu historycznym i tereny najatrakcyjniejsze pod względem przyrodniczym.

Szlak kajakowy – spływ Orzycem: Cała trasa spływu od Chorzel do Przeradowa, ujścia Orzyca do Narwi, liczy 92 km i można ją pokonać w trzy dni. Chorzele – start; Jednorożec – most drogowy, w pobliżu miejsce obozowania; Drążdżewo – biwak; Krasnosielc – most drogowy, miejsce obozowania; Stary Podoś – most, wyznaczone miejsce obozowania; Łęgi – most drewniany, z lewej dogodne miejsce na biwak; Maków Mazowiecki – począ­tek miasta, dogodne miejsce na biwak; Smrock – możliwość nocowania na plaży; Przeradowo – koniec trasy. Dzięki temu, że rzeka Omulew nie jest uregulowana, doskonale nadaje się do or­ganizacji spływów z pobliskiego Wielbarka, aż do ujścia rzeki Narwi tuż przed Ostro­łęką.

Kultura, sport i rekreacja:

Miasto jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych – samodziel­nie i we współpracy, również o charakterze masowym – które służą zarówno miesz­kańcom regionu jak i odwiedzającym te strony turystom. Najbardziej spektakularne to: Festyn z okazji 3 Maja – wydarzenie plenerowe, Festyn Rodzinny I weekend lipca, łączy ideę integracji społecznej z zabawą, Turniej Wsi – II poł. lipca, wydarzenie ple­nerowe łączące zabawę z rywalizacją, Dni Chorzel – dwudniowa impreza plenerowa mająca charakter całodziennego festynu, Festyn „Pożegnanie lata” – I niedziela wrze­śnia, wydarzenie plenerowe, Miejsko-Gminne Dożynki.


Okazjonalne punkty muzealne: Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II znajduje się Izba Pamięci poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Cykliczne wystawy organizuje również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach.


Gmina posiada również pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową, w tym siłownię, stadion miejski z zapleczem szatniowo-biurowym, boiska wielofunkcyjne i piłkar­skie „ORLIK 2012”, kort tenisowy, pump-truck. Uzupełnieniem regionalnej bazy sportowej, spełniającej jednocześnie funkcje ośrodka wspomagającego rozwój aktyw­nej turystyki i rekreacji, jest kryta pływalnia z basenem sportowym i zapleczem socjal­no-szatniowym. Na terenie gminy od 1946 r. działa klub piłkarski „Orzyc Chorzele”.

Zabytki i ciekawe miejsca na terenie gminy:

Kościoły rzymskokatolickie: Chorzele – kościół neoromański pw. Świętej Trójcy 1872 – 1878, według projektu Adolfa Schimmelpfenninga; Duczymin – kościół neogotycki pw. Wniebowzięcia NMP – 1888 r. (maryjne sanktuarium Matki Bożej Duczymińskiej); Krzynowłoga Wielka – kościół pw. Wszystkich Świętych – 1859 r.; Zaręby – kościół pw. Św. Wawrzyńca z czteroboczną dzwonnicą z 1775 r.; Opaleniec – kościół filialny pw. Św. Józefa; Krukowo – kościół pw. Miłosierdzia Bożego; Zdziwój Nowy – kościół parafialny.

Kościół ewangelicki – Opaleniec – kościół z 1878 r., po 1945 r. opuszczony, koniec lat 80. XX w., za­adoptowany na hotel, obecnie własność prywatna.

Dwory i parki: Bogdany Wielkie – zespół dworski – XIX w., według projektu Adolfa Schim­melpfenninga; Czaplice Wielkie – pozostałości parku dworskiego; Czarzaste Wielkie – park podworski – XIX w.; Krzynowłoga Wielka – dwór – pałacyk z dwuhektarowym parkiem dworskim – II poł. XIX w., według projektu Adolfa Schimmelpfenninga; Ry­cice – park dworski, I poł. XIX w.

Zespoły osadniczo – grzebalne – Przątalina – osada i cmentarzysko na wydmie „Łysa Góra” – wczesna epoka że­laza, IV-II w. p.n.e.

Kapliczki, figurki, pomniki, słupy graniczne: Chorzele – Pomnik Siedmiu Strzelców; Mogiła Żołnierzy Brygady Syberyjskiej; Pomnik Pomordowanych Bohaterów Walk o Niepodległość Polski; kamień pamiątkowy, odsłonięty w 1992 r. upamiętniający 450 – lecie nadania praw miejskich; kapliczka z 1894 r.; pomnik Tadeusza Kościuszki – wykonany przez Edmunda Majkowskiego, odsłonięty 1 września 1969 r., wzniesiony na miejscu wcze­śniejszego (również poświęconego Kościuszce); figurka św. Floriana; Brzeski – krzyż przydrożny; Budki – krzyż i figurka przydrożna „Kurpiowski Nepomuk”; Duczymin – figurka Matki Bożej; Duczymin – głaz narzutowy – wiąże się z nim wiele legend; Góry Dębowe – kapliczki autorstwa Andrzeja Staszewskiego; Góry Dębowe – „Dęby Pamięci” – posadzone 5 września 2009 roku, przy ścieżce rowerowej, upamiętniające 18 ofiar katyńskich związanych z ziemią przasnyską; Góry Dębowe – świerk isteb­niański – posadzony w 2008 r,. w 2006 r. nasiono pobłogosławione było przez pa­pieża Benedykta XVI; Góry Dębowe – figura św. Franciszka; Góry Dębowe – pomnik upamiętniający śmierć ppor. Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego ps. „Jeż”, „Żuk”; Krukowo – krzyż z kapliczką skrzynkową; Krzynowłoga Wielka – słup żeliwny z po­granicza rosyjsko – pruskiego z końca XIX lub początków XX w.; Krzynowłoga Wiel­ka – rzeźba św. Jana Nepomucena XVIII w.; Nowa Wieś k. Duczymina – kapliczka przydrożna; Opaleniec – kapliczka przydrożna; Rycice – figurka przydrożna; Zdziwój Nowy – kapliczka przydrożna; Zdziwój Stary – kapliczka dziękczynna XVIII w.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność