TURYSTYKA I ZABYTKI

Chorzele informator – do pobrania (pdf, 1MB)

Na terenie Gminy znajdują się zarówno rozległe równiny, jak też wysokie wzniesienia, m.in. Góra Dębowa o wy­sokości 236 m.n.p.m. Mocną stroną Gminy jest środowisko przyrodnicze, o które wła­dze Gminy dbają w sposób szczególny. Ponadprzeciętne walory fauny i flory oraz sto­pień zachowania lasów świerkowo-sosnowych zadecydowały, że teren jest zaliczany do Obszarów Specjalnej Ochrony. Czystość wód i powietrza, przepiękne ścieżki leśne, rowerowe, to idealne miejsce na piesze wędrówki, turystykę rowerową, przejażdżki konne, kuligi, grzybobrania, wędkarstwo. Są to tereny nieodkryte przez rzesze tury­stów. Dobrze będą czuli się tu wędkarze, grzybiarze, miłośnicy ciszy, spokoju, sportu.

Szlaki turystyczne:

Trasy rowerowe: Główny szlak turystyczny, pieszo – rowerowy, to „Trakt Królew­ski” przebiegający z Chorzel do Przasnysza. Nadleśnictwo Przasnysz przygotowało dla turystów 2 trasy rowerowe po „Górach Dębowych”. Prowadzą one przez środek tych wzniesień, a rozpoczynają się przy miejscu postoju w leśnictwie Stara Wieś. Przy kapliczce św. Franciszka – patrona leśników i ekologów, trasa rozdziela się na 2 ścieżki: 6 km – zielona i 9,5 km – niebieska. Trasy oferują strome podjazdy, miejsca do odpoczynku, tablice informacyjno-edukacyjne oraz miejsca widokowe.

  • Trasa I (pomarańczowa): Chorzele – Przątalina – Dąbrówka Ostrowska – Wasiły Zygny – Nowa Wieś – Chorzele (ok. 22 km); 
  • Trasa II (czerwona): Chorzele – Ba­gienice – Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Czarzaste Wielkie – Łazy – Dąbrowa – Krzynowłoga Wielka – Czaplice Wielkie – Rycice – Rembielin – Chorzele (ok. 28 km); 
  • Trasa III (żółta): Chorzele – Duczymin – Chorzele (ok. 16 km); 
  • Trasa IV (zie­lona): Chorzele – Nowa Wieś – Jedlinka – Zdziwój Stary – Jarzynny Kierz – Góry Dębowe – Stara Wieś – Bugzy – Chorzele (ok. 45 km); 
  • Trasa V (niebieska): Chorzele – Chorzele Stacja PKP – Sosnówek – Łaz – Zaręby – Krukowo – Poścień Wieś – Pru­skołęka – Raszujka – Budki (ok. 35 km); 
  • Trasa VI (cytrynowa): Chorzele – Opaleniec – Mącice – Ścięciel – Mącice – Zaręby – Chorzele (ok. 30 km).

Trasa dydaktyczna: Aby uchronić od zapomnienia to, co pozostało najcenniejszego i wyjątkowego w Chorzelach Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chorzel we współpracy z Urzę­dem Miasta i Gminy wytyczyło trasy historyczno-turystyczne po mieście Chorzele. Najciekawsze fragmenty Chorzel zostały ujęte w 3 szlaki związane z historią i kulturą tego miasta. Każda trasa oznaczona jest tablicami informacyjnymi.

  • Trasa zielona – biegnąca w centrum miasta, przedstawia pozostałości po mniejszościach narodowych żyjących niegdyś w Chorzelach i historie zabytków sa­kralnych miasta.
  • Trasa czerwona – prezentuje walory dawnej architektury miasta i wiedzie do zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego.
  • Trasa niebieska – przedstawia niegdyś najważniejsze ulice Chorzel, obiekty o znaczeniu historycznym i tereny najatrakcyjniejsze pod względem przyrodniczym.

Szlak kajakowy – spływ Orzycem: Cała trasa spływu od Chorzel do Przeradowa, ujścia Orzyca do Narwi, liczy 92 km i można ją pokonać w trzy dni. Chorzele – start; Jednorożec – most drogowy, w pobliżu miejsce obozowania; Drążdżewo – biwak; Krasnosielc – most drogowy, miejsce obozowania; Stary Podoś – most, wyznaczone miejsce obozowania; Łęgi – most drewniany, z lewej dogodne miejsce na biwak; Maków Mazowiecki – począ­tek miasta, dogodne miejsce na biwak; Smrock – możliwość nocowania na plaży; Przeradowo – koniec trasy. Dzięki temu, że rzeka Omulew nie jest uregulowana, doskonale nadaje się do or­ganizacji spływów z pobliskiego Wielbarka, aż do ujścia rzeki Narwi tuż przed Ostro­łęką.

Kultura, sport i rekreacja:

Miasto jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych – samodziel­nie i we współpracy, również o charakterze masowym – które służą zarówno miesz­kańcom regionu jak i odwiedzającym te strony turystom. Najbardziej spektakularne to: Festyn z okazji 3 Maja – wydarzenie plenerowe, Festyn Rodzinny I weekend lipca, łączy ideę integracji społecznej z zabawą, Turniej Wsi – II poł. lipca, wydarzenie ple­nerowe łączące zabawę z rywalizacją, Dni Chorzel – dwudniowa impreza plenerowa mająca charakter całodziennego festynu, Festyn „Pożegnanie lata” – I niedziela wrze­śnia, wydarzenie plenerowe, Miejsko-Gminne Dożynki.


Okazjonalne punkty muzealne: Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II znajduje się Izba Pamięci poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Cykliczne wystawy organizuje również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach.


Gmina posiada również pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową, w tym siłownię, stadion miejski z zapleczem szatniowo-biurowym, boiska wielofunkcyjne i piłkar­skie „ORLIK 2012”, kort tenisowy, pump-truck. Uzupełnieniem regionalnej bazy sportowej, spełniającej jednocześnie funkcje ośrodka wspomagającego rozwój aktyw­nej turystyki i rekreacji, jest kryta pływalnia z basenem sportowym i zapleczem socjal­no-szatniowym. Na terenie gminy od 1946 r. działa klub piłkarski „Orzyc Chorzele”.

Zabytki i ciekawe miejsca na terenie gminy:

Kościoły rzymskokatolickie: Chorzele – kościół neoromański pw. Świętej Trójcy 1872 – 1878, według projektu Adolfa Schimmelpfenninga; Duczymin – kościół neogotycki pw. Wniebowzięcia NMP – 1888 r. (maryjne sanktuarium Matki Bożej Duczymińskiej); Krzynowłoga Wielka – kościół pw. Wszystkich Świętych – 1859 r.; Zaręby – kościół pw. Św. Wawrzyńca z czteroboczną dzwonnicą z 1775 r.; Opaleniec – kościół filialny pw. Św. Józefa; Krukowo – kościół pw. Miłosierdzia Bożego; Zdziwój Nowy – kościół parafialny.

Kościół ewangelicki – Opaleniec – kościół z 1878 r., po 1945 r. opuszczony, koniec lat 80. XX w., za­adoptowany na hotel, obecnie własność prywatna.

Dwory i parki: Bogdany Wielkie – zespół dworski – XIX w., według projektu Adolfa Schim­melpfenninga; Czaplice Wielkie – pozostałości parku dworskiego; Czarzaste Wielkie – park podworski – XIX w.; Krzynowłoga Wielka – dwór – pałacyk z dwuhektarowym parkiem dworskim – II poł. XIX w., według projektu Adolfa Schimmelpfenninga; Ry­cice – park dworski, I poł. XIX w.

Zespoły osadniczo – grzebalne – Przątalina – osada i cmentarzysko na wydmie „Łysa Góra” – wczesna epoka że­laza, IV-II w. p.n.e.

Kapliczki, figurki, pomniki, słupy graniczne: Chorzele – Pomnik Siedmiu Strzelców; Mogiła Żołnierzy Brygady Syberyjskiej; Pomnik Pomordowanych Bohaterów Walk o Niepodległość Polski; kamień pamiątkowy, odsłonięty w 1992 r. upamiętniający 450 – lecie nadania praw miejskich; kapliczka z 1894 r.; pomnik Tadeusza Kościuszki – wykonany przez Edmunda Majkowskiego, odsłonięty 1 września 1969 r., wzniesiony na miejscu wcze­śniejszego (również poświęconego Kościuszce); figurka św. Floriana; Brzeski – krzyż przydrożny; Budki – krzyż i figurka przydrożna „Kurpiowski Nepomuk”; Duczymin – figurka Matki Bożej; Duczymin – głaz narzutowy – wiąże się z nim wiele legend; Góry Dębowe – kapliczki autorstwa Andrzeja Staszewskiego; Góry Dębowe – „Dęby Pamięci” – posadzone 5 września 2009 roku, przy ścieżce rowerowej, upamiętniające 18 ofiar katyńskich związanych z ziemią przasnyską; Góry Dębowe – świerk isteb­niański – posadzony w 2008 r,. w 2006 r. nasiono pobłogosławione było przez pa­pieża Benedykta XVI; Góry Dębowe – figura św. Franciszka; Góry Dębowe – pomnik upamiętniający śmierć ppor. Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego ps. „Jeż”, „Żuk”; Krukowo – krzyż z kapliczką skrzynkową; Krzynowłoga Wielka – słup żeliwny z po­granicza rosyjsko – pruskiego z końca XIX lub początków XX w.; Krzynowłoga Wiel­ka – rzeźba św. Jana Nepomucena XVIII w.; Nowa Wieś k. Duczymina – kapliczka przydrożna; Opaleniec – kapliczka przydrożna; Rycice – figurka przydrożna; Zdziwój Nowy – kapliczka przydrożna; Zdziwój Stary – kapliczka dziękczynna XVIII w.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność