Centrum Usług Wspólnych

 

Biuro Centrum Usług Wspólnych

 

adres: Grunwaldzka 40, 06-330 Chorzele

NIP 7611562357

REGON 381989783

Dyrektor: Grzegorz Iwosa

telefon/fax: 508098439

epuap   /CUWChorzele/SkrytkaESP

 

Centrum Usług Wspólnych w Chorzelach jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Chorzele, powołaną na mocy uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach nr 382/LVI/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku. Swoją działalność Centrum rozpoczęło w dniu 1 września 2018 roku i obecnie obsługuje 8 jednostek budżetowych, na rzecz których świadczy usługi usługi finansowo-księgowe.

Centrum Usług Wspólnych w Chorzelach zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. dla:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej,
  3. Publicznej Szkoły Podstawowej  Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie,
  4. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach,
  5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi,
  6. Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie,
  7. Przedszkola Samorządowego w Chorzelach,
  8. Miejskiego Zespółu Placówek Opieki nad Dziećmi w Chorzelach,

Głównym zadaniem Centrum Usług Wspólnych w Chorzelach jest prowadzenie pełnej rachunkowości jednostek obsługiwanych, ujednolicenie i standaryzacja modelu rozliczania, sporządzenie sprawozdań budżetowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, kwalifikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałów klasyfikacji budżetowej, dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także pełna obsługa bankowa. W ramach obsługi wspólnej sprawowany jest nadzór i kontrola terminowości rozliczeń i zobowiązań jednostek obsługiwanych jednostek.

 

 

 

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność