Ośrodek Upowszechniania Kultury

Ośrodek Upowszechniania Kultury Chorzele budynek

 

 

Ośrodek Upowszechniania Kultury

Ogrodowa 7, 06-330 Chorzele

 

tel. 29 751 51 89

e-mail: oukchorzele@wp.pl

Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury: Janusz Nidzgorski

 

 

 

 

 

 

 1. Link do strony internetowej OUK- https://oukchorzele.naszgok.pl/
 2. Chorzelski Ośrodek Upowszechniania Kultury jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Gminy w 1992r. Głównym zadaniem Ośrodka Kultury jest tworzenie  i upowszechnianie kultury oraz podnoszenie edukacji kulturalnej społeczeństwa. W Ośrodku Kultury działają niżej wymienione koła zainteresowań i zespoły:
 3. Koło plastyczne
 4. Koło teatralne
 5. Koło muzyczno – wokalne
 6. Koło taneczne (fitness)
 7. Klub Seniora
 8. Zajęcia świetlicowe dla osób z niepełnosprawnościami
 9. Chorzelska Kapela Biesiadna
 10. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
 11. Zespół Chorcanto
 12. Nauczycielski Klub Seniora
 13. Kafejka internetowa

Ośrodek Upowszechniania Kultury ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi  z terenu miasta i gminy Chorzele oraz organizacjami pozarządowymi (OSP, PZW, KGW), parafiami i innymi instytucjami.

Ośrodek oprócz szeroko rozumianej edukacji kulturalnej corocznie organizuje szereg imprez kulturalnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych. Organizowane są gminne festiwale  ( Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, „Festiwal Piosenki Harcerskiej” i Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Legionowej) oraz spektakle teatralne, przeglądy muzyczne i inscenizacje.

Corocznie OUK przygotowuje autorskie programy słowno-muzyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet i Walentynek. Każdego roku w listopadzie organizowany jest także program słowno- muzyczny poświęcony znanej postaci ze świata muzyki rozrywkowej tzw. „Zaduszki muzyczne”. Ośrodek Kultury jest także organizatorem bądź współorganizatorem wielu dużych i znaczących imprez plenerowych. Do najważniejszych tego typu wydarzeń należą: „Dni Chorzel”, „Turniej Wsi na wesoło”, Miejsko- Gminne Dożynki”, „Urodziny Królowej Bony”,  „Noc Świętojańska”, „Niedziela na Wsi”, „Festyn na Pożegnanie Lata” i Festiwal Chopin en Vacances organizowany w dworku w Bogdanach Wielkich. Od kilkunastu lat OUK jest też organizatorem konkursów na „Najpiękniejszą palmę i pisankę Wielkanocną” oraz „Stroik Bożonarodzeniowy”.

Wychowankowie OUK z powodzeniem biorą udział w festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz programach telewizyjnych. Laureatami takich konkursów byli: Bartosz Kuśmierczyk, Aneta Wierzbicka, Joanna Krawczyk, Klaudia Czaplicka, Aleksandra Czarzasta, Kamil Berk, Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Kalina Zarębska, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Chorzelska Kapela Biesiadna.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność