„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 320103W w miejscowości Stara Wieś współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji: Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+6060,00

Beneficjent: Gmina Chorzele

Przewidywane wyniki operacji: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś o długości 606,00 m.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego jest realizowana operacja:

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1.482.934,15 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 943.590,00 zł

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność