25 czerwca 2024 r., na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, odbyła się sesja absolutoryjna. Obrady zostały przeprowadzone w dosyć specyficznej sytuacji, kiedy to absolutorium przyznawane jest nowemu burmistrzowi za działania podjęte w ubiegłym roku przez poprzedniego burmistrza. Jest to wyjątkowy przypadek, gdyż zazwyczaj absolutorium dotyczy bezpośrednio działań obecnie urzędującego burmistrza. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie przasnyskim, oprócz gminy Jednorożec, w której takie sesje się odbywają. Na sesji obecnych było 12 radnych, którzy udzielili jednogłośnego absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. Za przyznaniem wotum zaufania głosowało 11 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Radni siedzą przy stołach na sesji Rady Miejskiej
Radni siedzą przy stolikach na sesji Rady Miejskiej. W tle na ekranie widoczny jest przebieg głosowania.
43

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność