Zespół “Pieśni i Tańca Mazowsze” to jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, odwołujących się do polskiego dziedzictwa narodowego, do tradycji muzyki i tańca ludowego. „Mazowsze” gościło z występami promującymi Polskę w ok. 50 krajach.
 
Występ zespołu w Chorzelach był możliwy dzięki solidarnej mobilizacji naszych mieszkańców i licznie oddanym głosom na projekt „Biesiada z Mazowszem” w Budżecie Obywatelskim Mazowsza, do którego zgłosił gminę Janusz Nidzgorski dyrektor OUK. Dzięki temu gmina otrzymała środki finansowe z BOM na tak piękny i niezapomniany występ.
 
W tym roku zespół obchodzi 75 lecie istnienia, tym bardziej był to dla nas wielki zaszczyt, że w tym jubileuszowym roku wystąpił właśnie w naszym mieście – a był to występ wyjątkowy, który przyciągnął na chorzelski stadion szeroką publikę. Wspaniała muzyka, taniec, śpiew i barwne stroje ludowe zachwyciły widzów, którzy nagrodzili zespół owacjami na stojąco.
 
Na zakończenie występu burmistrz Beata Szczepankowska, wraz z zastępcą Anetą Bacławską oraz dyrektorem OUK Januszem Nidzgorskim, serdecznie pogratulowała i przekazała na ręce dyrektora zespołu, a jednocześnie dyrygenta Jacka Bonieckiego, podziękowanie oraz kwiaty. Burmistrz specjalne podziękowanie przekazała również Emilowi Sawickiemu, za współpracę, pomoc i poparcie dla inicjatyw rozwoju Mazowsza, w tym naszej gminy.
 
Wszystkim naszym Mieszkańcom i nie tylko, dziękujemy za obecność
294

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność