Będzie nowe oświetlenie w Sołectwach Lipowiec i Opaleniec.

Burmistrz pozyskała kolejne pieniądze na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Lipowiec i Opaleniec w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024”.
 
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zadania będzie obejmował m.in.: układanie kabli, montaż i stawianie słupów linii napowietrznej, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewn. LED.
 
Powyższa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także poprawy jakości życia mieszkańców sołectw Lipowiec i Opaleniec oraz służyć będzie ogółowi lokalnej społeczności. Zadanie wpłynie również na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w ww. sołectwach.
 
Zostanie wyłoniony jeden Wykonawca, który zrealizuje zadanie w dwóch lokalizacjach.
 
Dofinansowanie: 30 000 zł
Wkład własny: 40 500 zł
 
77

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność