Burmistrz pozyskała kolejne pieniądze na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budki w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024″

W ramach realizacji zadania zaplanowano następujące prace:
 
– Termomodernizacja budynku (ścian, fundamentów)
– Ocieplenie poddasza;
– Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej;
– Wykonanie wewnętrznej instalacji CO;
– Montaż pompy ciepła;
– Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska sukcesywnie podejmuje działania mające na celu remontowanie wyżej wymienionej świetlicy. W ramach prac jakie zostały do tej pory zrealizowane należy wskazać- wymianę drzwi wejściowych, wszystkich okien w obiekcie, zagospodarowano jedno pomieszczenie na łazienkę, przeprowadzono remont kuchni oraz małej Sali w budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
 
Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 250 000 zł, z czego 200 000 zł pochodzi z dofinansowania, a 50 000 zł stanowi wkład własny.
71

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność