Cyfrowa Gmina

Baner Cyfrowa Gmina

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Chorzele otrzymała dofinansowanie w wysokości 302 250,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Cel programu:

  • Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa,
  • Cyfryzacja urzędów JST poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do pracy,
  • Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania,
  • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

  • zakup urządzeń peryferyjnych,
  • zakup systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
  • zakup serwera z systemem operacyjnym,
  • edukacja cyfrowa dla urzędników.

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 12.04.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Gminy Chorzele, poprzez usprawnienie pracy urzędników, dostosowane do aktualnych zabezpieczeń i nowszego oprogramowania, usprawnienia pracy, wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, zwiększenia potencjału cyfrowego oraz zwalczania skutków działania pandemii COVID-19.

Wartość dofinansowania: 302 250,00 zł

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU

Obrazek zawiera logo Fundusze Europejskie, flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, flagę Unii Europejskie

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność