W powiatach ostrołęckim, ostrowskim i przasnyskim ruszył pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu rolnicy z tego terenu, jako pierwsi mają dostęp do nieodpłatnych usług Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, tj. w zakresie diagnostyki gleby i certyfikacji gospodarstw rolnych oraz pełnej funkcjonalności aplikacji ROLMApp, wytworzonej w ramach wdrażanej koncepcji. Pilotaż potrwa trzy lata, a później obejmie całe Mazowsze.

https://www.rolmapp.pl/

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność