11 marca odbyło się spotkanie z sołtyskami i sołtysami z Gminy Chorzele. Po przywitaniu wszystkich zebranych, burmistrz Beata Szczepankowska złożyła wszystkim sołtyskom i sołtysom serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz wręczyła im drobne upominki w dowód uznania za ich ciężką pracę i zaangażowanie.
 
Kolejnym punktem spotkania były warsztaty pn. „Oszczędź na energii” zorganizowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną. Pan Cezary Molski – Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Pani Ewa Szulc – specjalista ds. energetycznych Mazowieckiej Agencji Energetycznej omówili praktyczne aspekty oszczędzania energii oraz przestawili korzyści płynące z efektywnego zarządzania energią w codziennym życiu. Druga część prelekcji dotyczyła możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dokonywanie usług i inwestycji związanych z ograniczaniem zużycia energii.
 
Następnie Pani Elżbieta Kaczyńska – przedstawiciel Doradztwa Rolniczego Agri Pro wygłosiła prelekcję na temat Rolnictwa Ekologicznego. Podczas prezentacji omówiła ona korzyści wynikające z Rolnictwa Ekologicznego zarówno dla gospodarstw rolnych, jak i jego pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
 
W spotkaniu uczestniczyli również: Aneta Bacławska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele oraz pracownicy Urzędu: Justyna Smolińska, Ewelina Biernacka i Beata Olber-Pawłowska.
17

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność