Gmina zabezpieczyła dostawy paliwa dla OSP i na dowozy uczniów na rok 2024

Podpisanie umowy

20 grudnia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele – Aneta Bacławska podpisała umowę z firmą P.P.H.U. ,,BALTON’’ reprezentowaną przez Sławomira Czarzastego, dotyczącą dostawy paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95) do pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chorzele oraz pojazdów dowożących uczniów do szkół.

Wykonawca w drodze postępowania zaoferował najkorzystniejsze warunki.

W podpisaniu umowy uczestniczyła również Izabela Jurczewska – Zastępca Dyrektora w Wydziale Oświaty i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

51

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność