Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, pod patronatem Beaty Szczepankowskiej – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, odbył się 4 marca 2024 r na Sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
 
Udział wzięło 18 uczestników:
 
Grupa II ( klasy V-VIII)- 15 uczniów
Grupa III ( szkoła ponadpodstawowa) – 3 uczniów.
 
🏆W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
 
II grupa wiekowa
1. Julia Tęga- SP nr 2 w Chorzelach
2. Daria Samsel- SP nr 2 w Chorzelach
3. Oliwia Maria Kucińska- SP Duczymin
 
III grupa wiekowa
1. Justyna Zapadka- ZSP Chorzele
2. Tobiasz Kacprzak- ZSP Chorzele
3. Daria Burnos- ZSP Chorzele
 
Wszyscy wymienieni wyżej uczestnicy awansowali do etapu powiatowego.
 
Opiekunowie:
1. Iwona Rogowska- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
2. Anna Drubkowska- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusz Kowalczyka w Duczyminie
3. Maria Królicka- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi
4. Krzysztof Rogowski – Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
5. Mirosław Kruszewski-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach
6. Dorota Grabowska- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie
 
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury w eliminacjach gminnych w składzie:
1. Kpt. Inż. poż. Karol Jonczyński- PSP w Przasnyszu
2. Kpt. mgr inż. poż. Tomasz Krawczyk- PSP w Przasnyszu
3. Anna Paras
4. Mieczysław Jachimowski Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorzelach
5. Regina Roman
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, a zwycięscy nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
Uczestnicy konkursu wraz z jury i opiekunami
99

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność