Informacja KRUS

Petycje

Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu informuje, że w okresie wakacji w 2023 roku dla dzieci rolników z terenu Mazowsza organizowane są turnusy rehabilitacyjne z chorobami układu oddechowego w terminie od 13.07.-02. 08.2023 r. w CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju.
Do skorzystania z rehabilitacji leczniczej w CRR KRUS są dzieci urodzone w latach 2008-2016 ( 7-15 lat ), których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka. Dzieci na turnus rehabilitacyjny w CRR KRUS kwalifikuje Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego OR/PT na podstawie wniosku biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania określone w załączniku nr 3, poświadczając to podpisem i pieczątką imienną. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności), z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.
Termin składania Wniosków o rehabilitację leczniczą do 18 maja 2023 roku.
Więcej na stronie : Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2022 roku | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl)

 

192

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność