Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 13 września 2023 r. będzie wydawana żywność w budynku remizy w Rembielinie.

Po żywność mogą zgłaszać się osoby, które wypełniły stosowne oświadczenie i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydowało kryterium dochodowe.

 

135

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność