W niedzielę, 3 września 2023r. odbyły się Miejsko-Gminno-Parafialne Dożynki w Zarębach. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego z placu przy OSP w Zarębach do kościoła pw. św. Wawrzyńca w Zarębach, gdzie ksiądz Zbigniew Pruszyński – proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Zarębach wraz z Arkadiuszem Suchowieckim – sekretarzem arcybiskupa metropolity warmińskiego oraz Andrzejem Sosnowskim – proboszczem parafii Świętego Jana Nepomucena w Wielbarku odprawili uroczystą Mszę Świętą, w intencji rolników i mieszkańców wsi, a Burmistrz Beata Szczepankowska wraz z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych złożyli dary i serdecznie podziękowali za celebrę.

Mszę św. uświetnił występ Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Po zakończeniu Mszy Św. korowód dożynkowy przemaszerował na plac, gdzie odbyła się dalsza część dożynek.

Wydarzenie rozpoczęło się od serdecznego przywitania zgromadzonych gości przez starostów dożynek, Annę i Piotra Szlaga. Wśród obecnych byli m.in. senator – Jan Maria Jackowski, radna Województwa Mazowieckiego – Wiesława Krawczyk, pierwszy Starosta Powiatu Przasnyskiego, obecnie radny rady powiatu przasnyskiego – Zenon Szczepankowski, radni Rady Miejskiej w Chorzelach, ksiądz Zbigniew Pruszyński – Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Zarębach, ksiądz Grzegorz Ostrowski – Proboszcz parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Duczyminie oraz mieszkańcy Gminy Chorzele. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnie przedstawicieli służb mundurowych, strażaków OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysów, dyrektorów szkół i instytucji, nauczycieli, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Chorzele, czy wystawców.

Następnie, dziękując za trud i pracę rolników oraz doceniając ich wysiłek głos zabrali: Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele – Beata Szczepankowska, senator – Jan Maria Jackowski oraz radna Województwa Mazowieckiego – Wiesława Krawczyk.

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na uroczyste dzielenie się chlebem dożynkowym, do którego zaproszeni zostali:

 • Beata Szczepankowska – burmistrz Miasta i Gminy Chorzele,
 • Zenon Szczepankowski – pierwszy starosta, a obecnie radny Rady Powiatowej w Przasnyszu
 • Jan Maria Jackowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wiesława Krawczyk – radna Województwa Mazowieckiego
 • Ks. Zbigniew Pruszyński – proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Zarębach
 • Wanda Jastrzębska – radna Rady Miejskiej w Chorzelach
 • Krystyna Maluchnik – dyrektor PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach
 • Aneta Bacławska – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Bardzo miłym i ważnym punktem było wręczenie pucharów i listów gratulacyjnych wyróżnionym rolnikom z terenu Miasta i Gminy Chorzele. Naszym rolnikom dziękowali: Burmistrz Beata Szczepankowska, starostowie dożynkowi – Anna i Piotr Szlaga, Jan Maria Jackowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wanda Jastrzębska – radna Rady Miejskiej w Chorzelach, ksiądz Zbigniew Pruszyński – proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Zarębach, ksiądz Grzegorz Ostrowski  – proboszcz Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Duczyminie, Zenon Szczepankowski – pierwszy starosta, a obecnie radny Rady Powiatowej w Przasnyszu  i Wiesława Krawczyk – radna Rady Województwa Mazowieckiego.

Do grona wyróżnionych rolników należą:

 • Państwo Edyta i Robert Niscy z Opaleńca

Państwo Edyta i Robert prowadzą gospodarstwo rolne od 1997 roku. Pan Robert gospodarstwo przejął od rodziców.

Gospodarstwo Państwa Niskich liczy 150 ha i nastawione jest na produkcję mleczną oraz uprawę zbóż. Państwo Niscy prowadzą hodowlę 45 krów mlecznych i 50 sztuk jałowizny. W ubiegłym roku gospodarstwo wyprodukowało ok 350 tyś litrów mleka. Posiadana ziemia to użytki zielone, zboża i kukurydza. W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystują 6 ciągników i szereg nowoczesnych maszyn rolniczych. Państwo Niscy pozyskują środki  z Funduszy Unijnych co jest bardzo pomocne w rozwijaniu gospodarstwa.

 • Pan Jerzy Zyśk z Zarąb

Pan Jerzy Zyśk  prowadzi gospodarstwo rolne od 1997 roku. Pan Jerzy gospodarstwo przejął od rodziców.

Powierzchnia ziemi, którą uprawia Pan Zyśk liczy 120 ha. Są to głównie użytki zielone, gdyż gospodarstwo nastawione jest głównie na produkcję mleczną.

Uprawiana jest również kukurydza i zboża.

Pan Zyśk prowadzi hodowlę 67 krów mlecznych i 34 sztuk jałowizny. W ubiegłym roku gospodarstwo  wyprodukowało ok. 600 tyś litrów mleka. W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystuje 4 ciągniki i oraz szereg nowoczesnych maszyn rolniczych.

Pan Jerzy Zyśk pozyskuje również środki finansowe z funduszy unijnych, co pomaga mu prężnie  rozwijać gospodarstwo.

 •  Państwo Ewa i Andrzej Nyśk z Zarąb

Państwo Ewa i Andrzej prowadzą gospodarstwo rolne od 1994 roku. Pan Andrzej gospodarstwo przejął od rodziców.

Powierzchnia ziemi, którą uprawiają Państwo Nyśk liczy 90 ha. Państwo Nyśk prowadzą chów bydła: 60 szt. krów mlecznych oraz 60 szt. jałowizny. W ubiegłym roku  gospodarstwo wyprodukowało ok. 580 tyś litrów mleka. Posiadana ziemia to głównie użytki zielone, uprawiają również kukurydzę. W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystują 4 ciągniki. Państwo Nyśk rozwijają swoje gospodarstwo m.in. poprzez kupno nowego sprzętu rolniczego.

 • Państwo Dorota i Adrian Wiśniewscy – Grąd Rycicki

Państwo Dorota i Adrian Wiśniewscy zamieszkali w miejscowości Grąd Rycicki posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 55 ha oraz dzierżawią 25 ha.

Powierzchnia użytków zielonych to 30 ha. W gospodarstwie uprawiają kukurydzę na 23 ha oraz żyto na 27 ha.

Państwo Dorota i Adrian Wiśniewscy utrzymują stado bydła mlecznego w ilości 65 sztuk. Pozostałe sztuki stanowi jałowizna w ilości 40 sztuk oraz cielęta 30 sztuk. W minionym roku gospodarstwo wyprodukowało 550 tysięcy litrów mleka.

Państwo Dorota i Adrian Wiśniewscy posiadają oborę wolnostanowiskową, hale udojową, budynki potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, zbiornik do mleka o pojemności 5000 litrów oraz sprzęt niezbędny do pracy w gospodarstwie rolnym.

 • Państwo Cezary i Beata Koziatek – Rawki

Państwo Cezary i Beata Koziatek zamieszkali w miejscowości Rawki posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 22 ha oraz dzierżawią 9 ha. Powierzchnia użytków zielonych to 27 ha. W gospodarstwie uprawiają kukurydzę na 4 ha.

Państwo Cezary i Beata Koziatek utrzymują stado bydła mlecznego w ilości 19 sztuk. Pozostałe sztuki stanowi jałowizna w ilości 7 sztuk oraz cielęta 5 sztuk.

W minionym roku gospodarstwo wyprodukowało 140 tysięcy litrów mleka.

Państwo Cezary i Beata Koziatek posiadają oborę stanowiskową, budynki potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, zbiornik do mleka o pojemności ok 1200 litrów oraz sprzęt niezbędny do pracy w gospodarstwie rolnym.

 • Pan Sylewster Dębski zamieszkały w Pościeniu Wsi posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 12,67 ha z czego 10,87 ha to użytki zielone.

Pan Sylewster utrzymuje stado bydła mlecznego w ilości 11 sztuk. Pozostały inwentarz stanowi jałowizna w ilości 4 szt. W ubiegłym roku gospodarstwo wyprodukowało 90 000 litrów mleka.

Pan Dębski posiada oborę ze stanowiskami uwięziowymi, dojarkę konwiową, zbiornik do mleka o pojemności 600l. oraz sprzęt m.in.: – 2 ciągniki 75KM i 25KM oraz maszyny niezbędne do zbioru zielonki i innych prac gospodarskich.

 •  Państwo Monika i Andrzej  Garbarczyk

Państwo Monika i Andrzej  prowadzą gospodarstwo rolne od 2010 roku.

Powierzchnia ziemi, którą uprawiają Państwo Garbarczyk liczy 45 ha. Są to głównie użytki zielone, gdyż gospodarstwo nastawione jest głównie na produkcję mleczną. Państwo Garbarczyk prowadzą hodowlę 40 krów mlecznych i 30 sztuk jałowizny. W ubiegłym roku gospodarstwo  wyprodukowało ok. 300 tyś litrów mleka. W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystują 4 ciągniki i inny sprzęt rolniczy.

Państwo Garbarczyk  pozyskują środki finansowe z funduszy unijnych, co pomaga im prężnie  rozwijać gospodarstwo.

 • Państwo Monika i Sławomir Rykowscy zamieszkali Zaręby, są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 27,28 ha, z czego 24,91 ha to użytki zielone. W gospodarstwie uprawiane jest m.in. pszenżyto ozime oraz ziemniaki.

Państwo Rykowscy utrzymują stado bydła mlecznego w liczbie 28 sztuk, jałowiznę w ilości 12 szt. oraz 10 szt. cieląt. W minionym roku gospodarstwo wyprodukowało 120 000 litrów mleka.

Państwo Rykowscy posiadają oborę, dojarkę konwiową oraz sprzęt niezbędny do wszelkich prac w gospodarstwie m.in.: 3 ciągniki – dwa o mocy 60KM i  jeden o mocy 124KM oraz maszyny do zbioru zielonki i upraw rolnych. 

 • Pan Ryszard Topa zamieszkały w Zarębach jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 33,40 ha, z czego 25,84 ha stanowią użytki zielone, a ok. 10 ha to dzierżawa. W gospodarstwie uprawiana jest m.in. kukurydza, żyto ozime i pszenżyto ozime.

Pan Ryszard utrzymuje stado bydła mlecznego w ilości 85 sztuk. Pozostały inwentarz stanowi jałowizna w ilości 40 szt. oraz cielęta w ilości 30szt. W ubiegłym roku do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA gospodarstwo sprzedało 630 000 litrów mleka.

Pan Ryszard Topa posiada oborę wolnostanowiskową na ok. 80 szt. wraz z halą udojową tzw. rybia ość 2×8 oraz oborę uwięziową na 34szt., zbiornik na mleko o pojemności 6000l. W wyposażenie gospodarstwa wchodzi również park maszynowy, w którego skład wchodzą m.in.: 2 ciągniki o mocy 150KM oraz 1 ciągnik 110KM, kombajn zbożowy, kombajn do kukurydzy, zestaw do zbioru zielonki oraz pełen sprzęt niezbędny do prac w gospodarstwie.

 • Państwo Renata i Dariusz Ludwiccy  z Rembielina

Państwo Renata i Dariusz  prowadzą gospodarstwo rolne od 2001 roku. Pan Dariusz gospodarstwo przejął od rodziców.

Powierzchnia ziemi, którą uprawiają Państwo Ludwiccy liczy 40 ha. Państwo Ludwiccy prowadzą chów bydła: 19 szt. krów mlecznych oraz 22 szt. Jałowizny oraz 3 konie zimnokrwiste. W ubiegłym roku gospodarstwo wyprodukowało ok. 140 tyś litrów mleka. Posiadana ziemia to głównie użytki zielone, uprawiają również zboża. W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystują 3 ciągniki. Rozwijają swoje gospodarstwo m.in. poprzez kupno nowego sprzętu rolniczego.

 • Państwo Magda i Marek Rybaccy zamieszkali Bugzy Jarki są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 22,20 ha, z czego 14,88 ha stanowią użytki zielone, natomiast 10 ha stanowi dzierżawa. 13ha gospodarstwa to użytki orne oraz uprawy żyta, kukurydzy, owsu i pszenżyta.

Państwo Rybaccy utrzymują stado bydła mlecznego w liczbie 17 sztuk oraz inwentarz, w skład którego wchodzi jałowizna i cielęta w ilości 5 szt. W 2022 roku gospodarstwo wyprodukowało ok. 90 000 litrów mleka .

Państwo Rybaccy posiadają oborę na 20 szt. bydła, dojarkę przewodową oraz zbiornik na mleko o pojemności 700 litrów. W wyposażenie gospodarstwa wchodzi również park maszynowy m.in.: – 2 ciągniki 105KM i 52KM, prasa belująca, owijarka oraz podstawowy sprzęt do zbioru zielonki i siana.

 • Państwo Sylwia i Artur Dzierzęccy zamieszkali Niskie Wielkie, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 40,28 ha z czego 38,84 ha to użytki zielone, a 90ha gruntów stanowi dzierżawa.

W gospodarstwie uprawiana jest m.in. kukurydza, pszenżyto ozime, żyto oraz mieszanka zbóż.

Państwo Dzierzęccy utrzymują stado bydła mlecznego w ilości 110 sztuk. Pozostałe sztuki stanowi jałowizna w ilości 35 szt. oraz 25 szt. cieląt. W ubiegłym roku gospodarstwo wyprodukowało prawie 1000 000 litrów mleka.

Państwo Dzierzęccy posiadają dwie obory na 180 stanowisk uwięziowych, dojarkę przewodową, oraz zbiornik do mleka o pojemności 6000l. Gospodarstwo wyposażone jest w park maszynowy w skład którego wchodzą m.in. 4 ciągniki – 160KM, 135KM, 120KM i 65KM, siewnik nabudowany na bronie aktywnej, siewnik do kukurydzy, paszowóz 12m3, prasa pasowa, laweta do bel, zgrabiarka dwu-karuzelowa, zestaw kosiarek dyskowych, beczka do gnojowicy 8000l. i pług obrotowy oraz pozostały niezbędny sprzęt do produkcji rolniczej.

 • Państwo Jadwiga i Zbigniew Krzesińscy zamieszkali Bugzy Płoskie są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 35 ha z czego 12,34 ha stanowią użytki zielone, a 8 ha grunty orne. Ponadto w gospodarstwie uprawiane są: owies, żyto i pszenżyto.

Państwo Krzesińscy utrzymują stado bydła opasowego w ilości 12 sztuk. Pozostały inwentarz to krowy mleczne w ilości 6 szt., jałowizna oraz cielęta również w ilości 6 szt.

Państwo Jadwiga i Zbigniew Krzesińscy posiadają oborę, stodołę oraz park maszynowy, w skład którego wchodzi m.in.: – 2 ciągniki 65KM i 52KM, prasa belująca METAL-FACH oraz podstawowy sprzęt do zbioru zielonki i upraw rolnych.

 • Pan Łukasz Karpiński – Lipowiec

Pan Łukasz Karpiński zamieszkały w miejscowości Lipowiec posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 18 ha oraz dzierżawi 20 ha.

Powierzchnia użytków zielonych to 22 ha.

W gospodarstwie uprawia kukurydzę na 9 ha oraz  pszenżyto na 7 ha.

Pan Łukasz Karpiński utrzymuje stado bydła mlecznego w ilości 40 sztuk. Pozostałe sztuki stanowi jałowizna w ilości 20 sztuk oraz cielęta 15 sztuk.

W minionym roku gospodarstwo wyprodukowało 356 tys. kg mleka.

Pan Łukasz Karpiński posiada oborę stanowiskową, budynki potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, zbiornik do mleka o pojemności 1200 litrów oraz sprzęt niezbędny do pracy w gospodarstwie rolnym.

 • Państwo Katarzyna i Piotr Domżalscy ze Zdziwója Nowego

Państwo Katarzyna i Piotr prowadzą gospodarstwo rolne od 2019 roku. Pan Piotr gospodarstwo przejął od rodziców.

Gospodarstwo Państwa Domżalskich liczy 42 ha. Główne nastawienie gospodarzy  to  produkcja mleka. Państwo Domżalscy prowadzą hodowlę 20 krów mlecznych i 12 sztuk jałowizny. W ubiegłym roku gospodarstwo wyprodukowało ok. 120 tyś litrów mleka. Posiadana ziemia to głównie użytki zielone, uprawiają również kukurydzę i zboże.  W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystują 3 ciągniki i wiele nowoczesnych maszyn.

 • Państwo Milena i Piotr Adamscy – Gadomiec Chrzczany

Państwo Milena i Piotr Adamscy prowadzą gospodarstwo rolne od 2 lat. Pan Piotr gospodarstwo przejął od rodziców.

Gospodarstwo Państwa Adamskich liczy 15 ha i nastawione jest głównie na produkcję mleczną. Państwo Adamscy prowadzą hodowlę 25 krów mlecznych i 25 sztuk jałowizny. W ubiegłym roku gospodarstwo wyprodukowało ok. 100 tyś litrów mleka. Posiadana ziemia to głównie użytki zielone, uprawiają również kukurydzę.  W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystują 3 ciągniki. Państwo Adamscy rozwijają swoje gospodarstwo m.in. poprzez budowę dwóch garaży oraz kupnie nowych maszyn rolniczych. Pozyskują również środki  z Funduszy Unijnych co jest bardzo pomocne w rozwijaniu gospodarstwa.

 • Państwo Grażyna i Leszek Tymińscy zamieszkali w Pruskołęce, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 25,18 ha z czego 16,30 ha to użytki zielone, natomiast 1,5 ha gruntów stanowi dzierżawa.

Państwo Tymińscy utrzymują stado bydła mlecznego w ilości 18 sztuk. Pozostały inwentarz stanowi jałowizna i cielęta w liczbie 12 szt. W 2022 roku gospodarstwo wyprodukowało 100 000 litrów mleka.

Państwo Grażyna i Leszek Tymińscy są właścicielami dwóch obór. Gospodarstwo wyposażone jest w dojarkę przewodową, zbiornik na mleko o pojemności 1000l oraz niezbędny sprzęt do zbioru zielonki, w tym 2 ciągniki – 80KM i 60KM.

 • Państwo Bożena i Wojciech Radomscy z Opaleńca

Państwo Bożena i Wojciech  prowadzą gospodarstwo rolne od 2000 roku. Pan Wojciech gospodarstwo przejął od rodziców.

Gospodarstwo Państwa Radomskich liczy 47 ha i nastawione jest głównie na produkcję mleczną. Państwo Radomscy prowadzą hodowlę 40 krów mlecznych i 30 sztuk jałowizny. W ubiegłym roku gospodarstwo wyprodukowało ok. 250 tyś litrów mleka. Posiadana ziemia to głównie użytki zielone, uprawiają również kukurydzę i zboże.  W gospodarstwie swym do prac polowych wykorzystują 3 ciągniki. Rozwijają swoje gospodarstwo m.in. poprzez budowę wiaty garażowej oraz kupnie nowego sprzętu rolniczego.

Państwo Radomscy pozyskują środki finansowe z funduszy unijnych, co pozwala im prężnie  rozwijać gospodarstwo

 • Państwo Monika i Zbigniew Oleksik – Grąd Rycicki

Państwo Monika i Zbigniew Oleksik zamieszkali w miejscowości Grąd Rycicki posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 43 ha oraz dzierżawią 28 ha.

Powierzchnia użytków zielonych to 47 ha.

W gospodarstwie uprawiają kukurydzę na 16 ha,  żyto na kiszonkę na 4 ha oraz mieszankę seradeli i łubinu na 4 ha.

Państwo Monika i Zbigniew Oleksik utrzymują stado bydła mlecznego w ilości 57 sztuk. Pozostałe sztuki stanowi jałowizna w ilości 35 sztuk oraz cielęta 15 sztuk.

W minionym roku gospodarstwo wyprodukowało 390 tysięcy litrów mleka.

Państwo Monika i Zbigniew Oleksik posiadają oborę wolnostanowiskową na rusztach, budynki potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, zbiornik do mleka o pojemności 3200 litrów oraz sprzęt niezbędny do pracy w gospodarstwie rolnym.

 • Pan Piotr Pupek zamieszkały w Czaplicach Wielkich posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 26,69 ha, w tym ok. 13 ha to użytki zielone. Ponadto gospodarstwo dzierżawi grunty o powierzchni 16ha.

W gospodarstwie uprawiane są: pszenżyto ozime, kukurydza i ziemniaki. Pan Piotr utrzymuje stado bydła opasowego w ilości 42 sztuk.

Wyposażenie gospodarstwa to m.in.: obora ze stanowiskami uwięziowymi oraz sprzęt – 3 ciągniki – 55KM, 95KM i 145KM oraz maszyny niezbędne do zbioru zielonki i upraw rolnych.

 •  Państwo Agnieszka i Zdzisław Kulesza zamieszkali w Wierzchowiźnie, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 30,52 ha z czego 28 ha stanowią użytki zielone. W gospodarstwie uprawiana jest kukurydza.

Państwo Kulesza utrzymują stado krów mlecznych w ilości 26 sztuk oraz inwentarz w liczbie 15szt., do którego zalicza się jałowizna oraz cielęta. W roku 2022 gospodarstwo wyprodukowało 120 000 litrów mleka.

Państwo Kulesza posiadają oborę, dojarkę przewodową oraz zbiornik na mleko o pojemności 860l. Wśród wyposażenia gospodarstwa znajduje się niezbędny sprzęt, w skład którego wchodzą m.in.: 2 ciągniki – 105KM i 40KM oraz maszyny do zbioru zielonki.

 • Pani Katarzyna Krajewska – Poścień Wieś

Pani Katarzyna Krajewska zamieszkała w Pościeniu Wsi posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 28,55 ha, z czego 26,97 ha to użytki zielone.

Pani Katarzyna utrzymuje stado bydła mlecznego w ilości 20 sztuk. Pozostały inwentarz stanowi jałowizna oraz cielęta w ilości 16 szt. W minionym roku gospodarstwo wyprodukowało 120 000 litrów mleka.

Pani Katarzyna posiada oborę po gruntownej modernizacji, dojarkę konwiową, zbiornik o pojemności 1200l., a także niezbędny w gospodarstwie sprzęt m.in. 2 ciągniki 30KM i 120KM oraz maszyny do zbioru zielonki oraz upraw rolnych.

 • Państwo Karolina i Michał Kacprzyk zamieszkali w Rzodkiewnicy, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 35,53 ha z czego 32,33 ha to użytki zielone.

Państwo Kacprzyk utrzymują stado bydła mlecznego w ilości 40 sztuk. Pozostałe sztuki stanowi jałowizna w ilości 10 szt. oraz cielęta 6 szt. W minionym roku gospodarstwo wyprodukowało 300 000 litrów mleka.

Państwo Kacprzyk posiadają oborę na 95 stanowisk uwięziowych, dojarkę przewodową oraz zbiornik o pojemności 2000l. Wśród wyposażenia gospodarstwa znajduje się niezbędny sprzęt m.in. 4 ciągniki – 110KM, 80KM oraz 2 ciągniki po 50 KM, jak również maszyny do zbioru zielonki.

Burmistrz Beata Szczepankowska doceniła również współpracę, aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności i wszelki trud wszystkich sołtysów. Szczególne wyróżnienie w tym roku otrzymali:

 • Andrzej Olbryś – sołtys sołectwa Opaleniec
 • Dariusz Łachacz – sołtys sołectwa Mącice
 • Elżbieta Siedlecka – sołtys sołectwa Przysowy
 • Iwona Kin – sołtys sołectwa Lipowiec
 • Iwona Szymkowska – sołtys sołectwa Czaplice Wielkie
 • Janusz Rapacki – sołtys sołectwa Brzeski Kołaki
 • Jarosław Niski – sołtys sołectwa Ścięciel
 • Mirosław Sieruta – sołtys sołectwa Nowa Wieś Zarębska
 • Wojciech Grabowski – sołtys sołectwa Raszujka

Podczas dożynek ogłoszono również wyniki oraz wręczono listy gratulacyjne w konkursie na najpiękniejszy wieniec i kosz dożynkowy.

Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy:

I miejsce – Zaręby

II miejsce – Bugzy Płoskie

III miejsce – Gadomiec-Miłocięta

Wyróznienie: Binduga, Krukowo, Łaz, Dąbrówka Ostrowska, Zdziwój Nowy, Duczymin

Wyniki konkursu na najładniejszy kosz dożynkowy:

I miejsce – Poścień

II miejsce – Rembielin

III miejsce – Brzeski Kołaki

Burmistrz wraz z gośćmi podziękowała także wszystkim organizatorom i współorganizatorom Święta Plonów oraz darczyńcom:

 • Wandzie Jastrzębskiej – radnej Rady Miejskiej w Chorzelach
 • Rafałowi Gotowcowi – dyrektorowi ZGKiM w Chorzelach wraz z pracownikami
 • Jolancie Drejce – dyrektorowi  MGBP w Chorzelach
 • Januszowi Nidzgorskiemu – dyrektorowi OUK w Chorzelach wraz z pracownikami
 • OSP w Zarębach
 • Tomaszowi Wesołowskiemu –  kapelmistrzowi wraz z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chorzel
 • Krystynie Maluchnik – dyrektor PSP im. Bolesława Chrobrego wraz z całą społecznością szkolną
 • Spółdzielni Mleczarskiej Mazowsze
 • Firmie Bel Polska
 • Kurpiowskiemu Kołu Biblioteki działającemu przy MGBP w Chorzelach
 • Krystynie i Edwardowi Maluchnikom
 • Anecie i Kamilowi Formel – właścicielom Domu Chleba
 • Annie i Piotrowi  Szlaga – starostom tegorocznych dożynek
 • Robertowi i Monice Przewodowskim – właścicielom sklepu „Drops” Market
 • Grażynie i Stanisławowi Wałpuskim
 • Iwonie Borkowskiej
 • Ewie Zalewskiej

Za dobrą współpracę oraz bezinteresowną pomoc w przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach podziękowania otrzymali również:

 • KGW Brzeski Kołaki
 • KGW Duczymin
 • KGW Krukowianki z Krukowa
 • KGW Żurawinki z Łazu
 • KGW Przysowy
 • KGW Rembielin
 • KGW Zdziwój Nowy

Zgromadzeni mieszkańcy mogli skorzystać z licznych atrakcji takich jak: zamki dmuchane, stoiska handlowe, stoiska kół gospodyń wiejskich, stoisko promocyjne Urzędu Miasta i Gminy Chorzele. Dla wszystkich zainteresowanych działał Punkt Czystego Powietrza. Uroczystość uświetnił występ utalentowanych wokalistek: Iwony Borkowskiej oraz Ewy Zalewskiej. Na zakończenie odbył się koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Chorzel.

272

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność