W dniu 30.08.2023r. Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę z wykonawcą, firmą PK DOM Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”. W ramach realizacji zadania zaplanowano następujące prace: – ocieplenie fundamentów budynku, – wymianę stolarki okiennej, – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, – ocieplenie stropów, – orynnowanie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia “Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Burmistrz na realizację przedmiotowego zadania pozyskała środki w kwocie 150 000,000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 255 714,07 zł. Różnicę, czyli ok 105 000 zł Gmina dołoży z budżetu. W podpisaniu umowy uczestniczyła również Karolina Nożyńska – Kierownik Referatu ds. inwestycji, funduszy unijnych, nieruchomości, planowania przestrzennego, energetyki, transportu, drogownictwa i działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju. #Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka
268

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność