Program NIKiDW Potańcówki Wiejskie

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Programu Potańcówki Wiejskie, którego celem jest wspieranie i upowszechnianie idei organizowania tanecznych spotkań społeczności lokalnych, gdzie osią kultura ludowa pochodzenia lokalnego.
Nabór wniosków do Programu odbywa się od 1 maja do 24 maja 2024 r.
Okres organizacji potańcówek przypada na 15 lipca – 15 października 2024 r. To doskonały moment na integrację społeczności poprzez taniec!
Maksymalna kwota dofinansowania zadania w ramach Programu dla jednego beneficjenta wynosi 10 000 zł. To szansa na wsparcie Waszych inicjatyw!

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty takie jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej: https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/

 

38

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność