BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować ich stosowanie z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Zabronione jest stosowanie środków ochrony roślin, które zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/20082 zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych “A” wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przestrzeganie warunków bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin eliminuje zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Pełna treść informacji – Informacja w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin-2   pobierz plik (pdf, 658KB)

 

CHROŃMY ŚRODOWISKO WODNE I ŹRÓDŁA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Mając na uwadze rozpoczęty sezon wegetacyjny oraz zintensyfikowanie zabiegów środkami ochrony roślin w celu zabezpieczenia upraw przed chorobami i szkodnikami pamiętajmy, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin zagrażają ujęciom i źródłom wody przeznaczonej do spożycia.

Pełna treść komunikatu – AKTUALNY Komunikat WIORiN w W-wie. Stosowanie środków ochrony roślin w pobliżu środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia-1  pobierz plik (pdf, 626KB)

 

149

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność