Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych, które skorzystały z dofinansowania w ramach Działania A1.4.1 Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  Rolnicy, którzy skorzystali z ww. wsparcia na wymianę pokryć dachowych i którym Agencja wypłaciła i rozliczyła środki na realizację przedsięwzięcia w ramach powyższego działania proszeni są o zgłaszanie tego faktu do pracownika Urzędu  p. Eweliny Biernackiej, pok. nr. 4, tel: (29) 75 16 564, w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

Powyższa informacja będzie stanowiła podstawę do złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych, które skorzystały z ww. wsparcia.

 

/Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele/

mgr Beata Szczepankowska

 

Treść komunikatu – KOMUNIKAT_22_11_2023_KPO – pobierz plik (pdf, 150KB)

269

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność