"Najpiękniejsza kartka Wielkanocna 2024"

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska ogłasza konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą kartkę Wielkanocną 2024”

Do udziału zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chorzele.

Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić wyraźne zdjęcie lub skan swojej pracy konkursowej i wraz z danymi (imię, nazwisko, wiek, klasa i szkoła oraz numer telefonu) oraz wypełnioną zgodą przesłać na nasz adres email: konkurs@chorzele.pl

Na wasze prace czekamy do 18 marca!

Na laureatów czekają wspaniałe nagrody!

Regulamin konkursu i zgoda: Regulamin_kartka_Wielkanocna_2024 – pobierz plik (pdf, 272 KB)

plakat kartka bożonarodzeniowa

"Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa 2023"

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska ogłasza konkurs plastyczny na “Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową 2023”
 
Do udziału zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chorzele.
Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić wyraźne zdjęcie lub skan swojej pracy konkursowej i wraz z danymi (imię, nazwisko, wiek, klasa i szkoła oraz numer telefonu) przesłać na nasz adres email: konkurs@chorzele.pl.
 
Na wasze prace czekamy do 8 grudnia!
 
Regulamin konkursu: Regulamin konkursu – pobierz plik (pdf, 130 KB)
 
Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy i zgoda – pobierz plik (pdf, 215 KB)

"Chorzele w obiektywie"

Lubisz fotografować? Uchwyć Miasto i Gminę Chorzele na zdjęciach. Uwiecznij krajobraz zurbanizowany, miejsca historyczne i zabytki, architekturę – budynki użyteczności publicznej, ulice i drogi, pomniki, figurki i kapliczki przydrożne, pomniki przyrody, miejsca związane z kulturą oraz folklorem, oświatą, sportem, rekreacją, zdrowiem lub sprawami społecznymi. 

Aby wziąć udział w konkursie prześlij nam minimum 3 fotografie na adres email konkurs@chorzele.pl (pamiętaj, aby dołączyć do nich zdjęcie lub skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego i niezbędnych zgód). W konkursie mogą wziąć udział dzieci od lat 10, młodzież, dorośli i seniorzy. Szczegóły konkursu w regulaminie!

Na Wasze prace czekamy do 24 lipca 2023r.

Regulamin:  Regulamin konkursu fotograficznego -Gmina Chorzele w obiektywie – pobierz plik (pdf, 22KB)

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy konkurs fotograficzny – pobierz plik (pdf, 203KB)

plakat konkurs

"Bajki, bajeczki... znad błękitnej rzeczki"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim na bajkę ekologiczno-profilaktyczną pt. „Bajki, bajeczki… znad błękitnej rzeczki”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne napisanie bajki ekologiczno-profilaktycznej, która będzie odwoływała się m.in. do edukacji ekologicznej, energetyki, profilaktyki uzależnień i rozwiazywania problemów uzależnień oraz problemów społecznych z nimi związanych.

Zgłoszenia konkursowe w wersji papierowej i elektronicznej z dopiskiem „ Konkurs literacki na bajkę ekologiczno-profilaktyczną” należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele (pokój nr 19) lub przesłać na adres e-mail: konkurs@chorzele.pl

Na Wasze prace czekamy do 30 czerwca 2023 r.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w czterech kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe (uczniowie klas I – IV);
  • szkoły podstawowe (uczniowie klas V –VIII);
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • osoby dorosłe.

Udział w konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

1. Regulamin konkursu literackiego – pobierz plik (pdf, 131KB)

2. Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik (pdf, 204KB)

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność