Narada zespołu ds. analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Chorzele

Zespół ds. analizy zagrożeń.
W dniu 26 czerwca 2023 r. z inicjatywy Pani Burmistrz odbyło się spotkanie zespołu ds. analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Chorzele. W spotkaniu wzięli udział: Beata Szczepankowska- Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Aneta Bacławska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele , podkom. Mirosław Zyśk- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Chorzelach, Jakub Klimczak- młodszy aspirant- dzielnicowy Miasta i Gminy Chorzele, Magda Pawliszewska- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Anna Paras- Kierownik USC/ Koordynator wieloosobowego Stanowiska ds. Obywatelskich, Łukasz Roman- inspektor ds. zarządzania nieruchomościami , Rafał Gotowiec- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, Sławomir Czaplicki- Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.
 
Mimo, że na terenie Gminy Chorzele obecnie nie znajdują się kąpieliska strzeżone, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a także wyznaczone obszary wodne zdefiniowane w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zidentyfikowano miejsca na terenie Gminy Chorzele, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Podczas spotkania szczegółowo omówiono sporządzoną analizę zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Chorzele. Ponadto omówiono zrealizowane już zadania profilaktyczne w tym zakresie oraz zaplanowano przedsięwzięcia na kolejne sezony zarówno letnie, jak i zimowe. Mieszkańcy będą cyklicznie informowani za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, portalu społecznościowego fb oraz za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram o niedozwolonych kąpielach na terenie Gminy Chorzele, o niebezpieczeństwie wynikającym z nieprzestrzegania zakazów oraz będą informowani i ostrzegani o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia i życia. Informacje te będą też rozpowszechniane na specjalnie przygotowanych ulotkach informacyjnych dystrybuowanych m.in. podczas imprez plenerowych organizowanych Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach. Ulotkę dotyczącą bezpieczeństwa na obszarze wodnym zlokalizowanym na terenie Gminy Chorzele otrzymały już szkoły i jednostki organizacyjne Gminy oraz sołtysi. Policja będzie kontynuowała rozpoczętą w szkołach i przedszkolu kampanię informacyjną wśród mieszkańców naszej Gminy oraz będzie sprawowała doraźny nadzór nad obszarami wskazanymi w analizie. Wszystko dla bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych. Niech wakacje będą zdrowe i bezpieczne.
 
Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
129

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność