Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy:

1.      Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Chorzele ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

2.      Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
  • Zamówienie publiczne – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), lub/i
  • Umowa koncesji na roboty budowlane i usługi – ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140), lub/i
  • Bezpośrednie zawarcie umowy – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).
3.      Określenie rodzaju transportu

Gminne autobusowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.

4.      Określenie linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej

Gminne autobusowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym obejmujące obsługę gminnej autobusowej sieci komunikacyjnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

5.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

IV kwartał 2023 r.

6.      Przewidywany czas trwania umowy

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

118

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność