Odbiór odpadów bez podwyżki! Umowa podpisana!

Podpisanie umowy

W dniu 26 lutego 2024 r. podpisano umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych, stadionu z terenu Miasta i Gminy Chorzele oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego w mieście Chorzele” z firmą, która w tej chwili obsługuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele czyli Błysk-Bis z siedzibą w Makowie Mazowieckim. Umowę podpisała Pani Burmistrz Beata Szczepankowska oraz Prezes Zarządu firmy Błysk – Bis Pan Wojciech Zalewski. Kwota za odbiór odpadów komunalnych nie ulega zmianie i pozostaje na tym samym poziomie jak w latach ubiegłych. Jest to zasługa naszych mieszkańców, którzy bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tematu segregacji odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że od miesiąca marca 2024 r. popiół będzie odbierany jako odrębna frakcja – prosimy nie wrzucać go do odpadów zmieszanych. Mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki do odbioru popiołu. Worki będzie można również odebrać z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele lub u Sołtysów. W miesiącach marzec i kwiecień oraz od miesiąca października do lutego 2025 r. w mieście odbiór popiołu nastąpi sprzed posesji, natomiast w miesiącach maj – wrzesień popiół należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy wiosek, którzy będą mieli w miesiącach marzec-kwiecień, październik – luty popiół do obioru proszeni są o kontakt telefoniczny 48 godzin przed odbiorem pod numerem 29 717 22 34 w celu jego odbioru sprzed posesji.

Dzięki wyłączeniu popiołu ze strumienia odpadów zmieszanych Gmina Chorzele będzie miała wyższe poziomy recyklingu.

150

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność