Podpisaliśmy kolejną Umowę na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorzele

zdjęcie z podpisania umowy.
13 czerwca, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podpisała z Wykonawcą – umowę na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorzele. W podpisaniu Umowy uczestniczyła również Ewelina Biernacka – podinspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i funduszy unijnych.
 
Kwota realizacji zadania 41 289,60 zł brutto. Gmina pozyskała jednak na nie 35 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Termin realizacji zadania 29.09.2023r.
98

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność