Burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała kolejne pieniądze na doposażenie naszych straży OSP od Marszałka Adama Struzika, Zarządu i Sejmiku Województwa. W podpisaniu umów oraz wręczeniu czeków uczestniczyli również skarbnik Katarzyna Brzezicka i przedstawiciele naszych druhów OSP Mieczysław Jachimowski i Kazimierz Berg. Działamy! Z Konrad Wojnarowski – radny wojewódzki.

Zdjęcie z przekazania czeku dla OSP

147

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność