Gmina Chorzele przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program  jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi: ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Realizatorem Programu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.

Kontakt: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach, ul Komosińskiego 1B; lub tel. 29 751 54 71;  e-mail:ops@chorzele.pl,

73

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność