Projekt “Z BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI II EDYCJA, ma na celu wsparcie i rozwój kobiet biernych zawodowo w wieku 18-59 lat w różnych sferach życia.

BEZPŁATNE KURSY DLA KOBIET
Okres realizacji: 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.
DLA KOGO?
Dla kobiet biernych zawodowo w wieku 18 – 59 lat z terenu Regionu Mazowieckiego Regionalnego
w szczególności w wieku 18 – 29 lat kobiety z niepełnosprawnością
DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?
➢Szkolenia aktywizacyjne oraz spotkania z doradcą zawodowym
➢Szkolenia cyfrowe oraz szkolenia zawodowe
Za udział w szkoleniach otrzymasz stypendium (162 godziny, 1 790,30 zł) Zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Usługi dostępowe np. tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością Wartość dofinansowania z UE: 1 536 120,00 PLN, Wartość całkowita projektu: 1 807 200,00 PLN

DANE ADRESOWE
BIURO PROJEKTU
adres: Parkowa 7, 08-307 Repki
telefon: +48 451 147 446
infolinia: +48 512 249 446
e-mail: aktywnezawodowo@adn.pl

REALIZATOR PROJEKTU
Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
adres: Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
telefon: 512 249 446

Plakat

31

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność